Verzorgende (3)

Type opleiding: MBO-opleiding
Code: 10427-
Opleidingsduur: 3 jaar
Niveau: 3
Sector: Gezondheidszorg
Kenniscentrum: Calibris

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Met deze opleiding kun je aan de slag in de ouderenzorg (zowel thuis als in bijvoorbeeld een verzorgingshuis), gezinszorg (bij gezinnen thuis), kraamzorg (bij de kraamvrouw thuis) en lichamelijk gehandicaptenzorg (woonvoorzieningen). In principe werk je zelfstandig, maar bij complexe zorgsituaties werk je onder leiding van iemand anders (bv. een verpleegkundige).

Opleidingsinhoud

Voor het diploma zijn verplicht:
Zorg voor huishouding
Plannen van zorg
Coördinatie van zorg
Kwaliteitszorg en Deskundigheidsbevordering verzorgende
Verzorgen van chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revaliderenden
Verzorgen van verstandelijk gehandicapten
Verzorgen van barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen
Interactie in beroepssituaties
Preventie en GVO (gezondheidsvoorlichting)
Ontwikkelingen in de maatschappij 1 en 2
Basiszorg
Zorg voor ouderen

Daarnaast maak je een verplichte keuze uit de onderdelen:
Kortdurende zorg
Kraamverzorging
Zorg voor chronisch zieken
Verplegende elementen
Verzorgen van geriatrische zorgvragers

Verzorgende IG
Als je later ook eenvoudige verpleegkundige handelingen wilt uitvoeren, kies je niet voor één van bovenstaande differentiaties, maar kies je in plaats daarvan voor de deelkwalificatie Verplegende Elementen. Als je alle verplichte onderdelen én Verplegende Elementen hebt afgerond, ontvang je het diploma Verzorgende IG. Als je voor een differentiatie hebt gekozen, ontvang je het diploma Verzorgende

Soortgelijke opleidingen 'MBO nieuwe stijl'

Deze opleiding wordt ook in 'MBO nieuwe stijl' aangeboden. Klik op een opleiding om te kijken welke scholen de nieuwe variant aanbieden en vraag ook van deze opleidingen informatie aan.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.

Voor deze niveau 3 (Vakopleiding) heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichteleerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO /VWO 4 nodig.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals reiskosten, boekenkosten, etc. Deze bijdrage verschilt per school.

Voltijd BOL:
Voor het studiejaar 2014/2015 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.118,00. Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.
BBL en Deeltijd BOL:
Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2), dan is het cursusgeld voor 2014/2015 € 232,00. Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding (niveau 3 en 4) dan is dit € 563,00.

Verder leren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4, zoals:

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet goed kunnen omgaan met mensen die ziek zijn of hulp nodig hebben. Je moet het fijn vinden om voor hen te zorgen, maar je moet ze ook stimuleren om zelf te doen wat ze nog kunnen. Het is belangrijk dat je goed kunt observeren en verslagen kunt schrijven.

Beroep in beeld


Vacatures & stages

Liggen jouw ambities in dit vak? Neem de volgende stap en kijk welke vacatures en stageplaatsen voor jou beschikbaar zijn!

Bekijk de vacatures

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in * verplicht
Aanhef:
Voornaam:*
Tussenvoegsel(s):
Achternaam:*
Postcode:*
Huisnummer:*
Straatnaam:*
Woonplaats:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Vooropleiding: