Verzorgende-IG VVT/GHZ/GGZ/KZ (3)

Richting binnen: Verzorgende IG

MBO-opleiding
25491.
2 tot 4 jaar
3

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als verzorgende IG werk je in de individuele gezondheidszorg. Je kunt terechtkomen in verschillende branches van de verpleging en verzorging: verpleeg- en verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg en thuiszorg.

Je helpt en ondersteunt de zorgbehoevende met het organiseren van het huishouden en met het plannen van dagdagelijkse bezigheden. Je houdt rekening met de gezondheidstoestand en de mogelijkheden die de zorgbehoevende heeft. Op basis daarvan stel je een geschikt zorgplan op. Je helpt de zorgbehoevende met zijn of haar persoonlijke verzorging, dagdagelijkse activiteiten, eten enzovoorts. Hierbij probeer je de zorgbehoevende nog zoveel mogelijk zelf te laten doen. Als verzorgende IG voer je ook een aantal verpleegtechnische handelingen uit, zoals injecties toedienen, wonden verzorgen en blaasspoelingen uitvoeren.

Je probeert de zelfredzaamheid van de zorgbehoevende zo groot mogelijk te maken. In het geval dat er zich onvoorziene omstandigheden of crisissituaties voordoen, moet de verzorgende IG gepast ingrijpen en eventueel de hulp inroepen van collega’s en deskundigen uit andere vakgebieden. Om tot een goede werkverdeling te komen, overleg je voortdurend met collega’s en met medewerkers uit andere disciplines (bijvoorbeeld fysiotherapeuten). Je moet steeds in de gaten houden of de geboden zorg nog steeds aansluit bij de behoeften van de te verzorgen persoon.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Tot het MBO word je toegelaten als je reeds enkele jaren voortgezet onderwijs hebt gehad, meestal een VMBO-opleiding of enkele jaren HAVO of VWO.

Voor deze vakopleiding (niveau 3) gelden de volgende toelatingseisen:
  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen;
  • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Kosten

Binnen het beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen les- en cursusgeld. Vanaf je 18e ben je verplicht dit te betalen. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals reiskosten, boekenkosten, etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijd BOL:

Voor het studiejaar 2016/2017 (start 1 september) is het wettelijke collegegeld vastgesteld op € 1.137,00. Neem voor mogelijkheden m.b.t. studiefinanciering contact op met DUO.
  • BBL en Deeltijd BOL:

Volg je een assistent- of basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2), dan is het cursusgeld voor 2016/2017 € 236,00. Volg je een vak-, middenkader- of specialistenopleiding (niveau 3 en 4) dan is dit € 573,00.

Verder leren

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Als verzorgende IG wordt van je verwacht dat je sociaal en inlevend bent. Je toont respect voor de zorgbehoevende en houdt rekening met zijn of haar mogelijkheden, voorkeuren, wensen, levensbeschouwing enzovoorts. Er wordt van jou een professionele beroepshouding verwacht, waarbij je rekening houdt met de privacy van de zorgbehoevende, het hanteren van vertrouwelijke informatie en het bewaren van het beroepsgeheim. Je toont de nodige verantwoordelijkheidszin en neemt voldoende initiatief om de zelfredzaamheid van de zorgbehoevende zo groot mogelijk te maken.

Beroep in beeld


Vacatures & stages

Liggen jouw ambities in dit vak? Neem de volgende stap en kijk welke vacatures en stageplaatsen voor jou beschikbaar zijn!

Bekijk de vacatures

Gratis informatie aanvragen

Op dit moment zijn er geen instellingen bij ons bekend, die deze opleiding (nog) aanbieden.

Om jou toch zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we een overzicht met soortgelijke opleidingen, die mogelijk interessant voor je zijn.

Bekijk de soortgelijke opleidingen