Algemeen   Opleidingen   Cursussen   Webdecaan    

NHA thuis-studies

MBO Doktersassistent(e) niveau 4

Type opleiding: MBO-opleiding
Code: NHA91310
Sector: Gezondheidszorg
Kenniscentrum: Calibris
Informatie aanvragen Meld je aan Telefoonnnummer Website E-mailadres Feedback geven

Bekijk ook:

Vacatures & Stages

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De gezondheidszorg is én blijft in ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt dat haar werknemers kwalitatief hoogstaande zorg moeten kunnen verlenen. De doktersassistent(e) vervult hierbij een belangrijke rol als rechterhand van de arts of medisch specialist binnen alle velden van de gezondheidszorg. De functie van doktersassistent(e) bevat veel taakgebieden. Daarom moet hij/zij een ware duizendpoot zijn.

Als doktersassistent(e) kun je de hulpvraag van de patiënt verhelderen en de ernst van klachten inschatten. Je maakt afspraken en geeft voorlichting over ziektebeelden. Je assisteert de arts bij kleine medische ingrepen en je voert zelfstandig medisch-technische handelingen uit volgens protocol. Daarnaast ondersteun je bij de praktijkvoering en verzorg je de medische en financiële administratie. Je moet nauwkeurig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken. Verder zijn communicatieve vaardigheden belangrijk. Het geven van voorlichting en advies behoort immers tot de dagelijkse werkzaamheden, alsook het ingaan op de hulpvraag aan de telefoon. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een gedegen opleiding en training nodig zijn om dit beroep uit te kunnen oefenen. Volg deze gedegen opleiding daarom bij de NHA. Je profiteert van veel ervaring. Dat maakt je studie gemakkelijker en sneller.

Bijzonderheden
De NHA is ERKEND door de Minister van Onderwijs op grond van de WEO en de WEB voor zover het onderwijs onder de reikwijdte van de wet valt.
De NHA afdeling Onderwijs is ISO 9001 gecertificeerd.
75 jaar ervaring en naar schatting meer dan 1.750.000 cursisten opgeleid.
Cursisten zijn zéér tevreden over de NHA. Onderzoeksscore: cijfer 8.

Thuis studeren in uw eigen tempo.
Perfect te combineren met een baan en hobby’s.
U ontvangt het complete cursuspakket per post.
Toegang tot NHA studentenplaza!
100% laagste lesgeld garantie!
Tijdelijke actie: Gratis Tablet PC bij elke cursus en opleiding!

Wilt u een gratis studiegids aanvragen, meer informatie of inschrijven? Bel ons gerust. [klik hier voor het telefoonnummer] of vul het onderstaande formulier in voor de gratis studiegids!

Opleidingsinhoud

Arbeidsmarkt
Doktersassistenten zijn werkzaam binnen alle velden van de gezondheidszorg. Zo werken assistenten binnen poliklinieken van ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeghuizen, bij arbo- en gezondheidsdiensten, bij de G.G.D. en J.G.Z. en bij commerciële gezondheidszorginstellingen. Kortom, de kans op een goede baan is groot.

Officieel erkend MBO-diploma
Het diploma dat je via de NHA behaalt is landelijk erkend en heeft precies dezelfde waarde als het diploma dat je via dag- of avondonderwijs kunt behalen. De MBO-opleidingen die de NHA verzorgt vallen onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en zijn derhalve erkend door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Je bent hierdoor altijd verzekerd van goede kwaliteit, de nieuwste normen en een optimale begeleiding.

Examens
Deze nieuwe MBO-opleiding is competentiegericht opgezet volgens het nieuwste kwalificatiedossier. Wij helpen jou om de vereiste praktische vaardigheden te leren die nodig zijn binnen dit vakgebied. Dit betekent meer flexibiliteit en meer afwisseling binnen de opleiding. Je legt tijdens de opleiding 6 beroepsgerichte, 1 praktijkgericht en 4 algemeen vormende examens (Burgerschap, Nederlands mondeling en schriftelijk en Rekenen) af. Het examengeld bedraagt € 50,- per examen. Daarnaast bouw je een portfolio op. Op vier momenten per jaar kun je één of meerdere examens tegelijk afleggen. Ze worden op een zaterdag in Utrecht afgenomen door de NHA en zijn door de Inspectie van het Onderwijs gelegitimeerd.
Wijzigingen in examens voorbehouden.

Studieprogramma.
De MBO opleiding Doktersassistent is een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs. Je start deze opleiding met leren- en loopbaankennis. Dit resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een persoonlijk actieplan (PAP). Vervolgens aandacht voor het thema Burgerschap. Na deze opstart ga je aan de slag met de volgende kerntaken:

Kerntaak 1: Het zorgdragen voor intake, voorlichting en advies
Kerntaak 2: Bijdragen aan medische zorg
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Hiervoor krijg je de volgende kennis thematisch aangereikt:

Periode 1 (6 of 8 maanden).
Communicatie in de zorg.
De organisatie van de gezondheidszorg.
Preventie en voorlichting.
Triage.
Voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens NHG standaarden.
Medische kennis.
Anatomie en fysiologie.

Periode 2 (6 of 8 maanden).
Medisch-technische handelingen.
Voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens NHG standaarden.
Medische kennis.
Praktijkorganisatie en administratie.

Periode 3 (6 of 8 maanden).
BPV (stage).
Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering.
Nederlands algemeen.
Engels beroepsgericht.
Rekenen.
Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden. De goed te volgen lessen krijg je per periode toegezonden.

Om de vaardigheden en kennis aan te leren die je nodig hebt om de kerntaken en werkprocessen uit te voeren, bestudeer je verschillende theoretische lesonderdelen en maak je competentiegerichte opdrachten (beroepsproducten). Hierin laat je zien welke competenties je hebt ontwikkeld.

Praktijkdagen.
Tijdens de opleiding organiseren wij een praktijkdag op een centrale plaats in Nederland (bij het cursusgeld inbegrepen) waar je aan deel kunt nemen. Tijdens deze dag krijg je veel studietips aangereikt en maak je kennis met medestudenten en met studieloopbaanbegeleiders van de NHA. Om je goed voor te bereiden op de stage volg je daarnaast 8 praktijkdagen (bij het cursusgeld inbegrepen). De dagen worden afgesloten met een praktijkexamen. Tijdens de verplichte dagen leer je vaardigheden die je straks in de praktijk moet kunnen uitvoeren. Deze dagen worden op diverse plaatsen van het land verzorgd.

Beroeps-praktijkvorming (stage) en de proeve van bekwaamheid.
Bij aanvang van periode 3 ontvang je alle informatie over het praktische gedeelte van de opleiding. De stage (BPV) duurt 770 uur. Onder begeleiding van de praktijkbegeleider ga je de verschillende praktijkopdrachten uit het praktijkopdrachtenboek uitvoeren die gekoppeld zijn aan de kerntaken. Tevens werk je aan je portfolio. Als je huidige baan aansluit bij de opleiding, dan kun je de verplichte stage meestal bij de eigen werkgever volgen. De stageplaats moet wel goedgekeurd zijn door het landelijk orgaan Calibris. Wanneer de stageplaats nog niet is goedgekeurd, kan je werkgever die goedkeuring eenvoudig aanvragen bij Calibris. Je stage sluit je af met een proeve van bekwaamheid op de werkplek. De kosten voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid bedragen € 125,-.

Heb je geen baan die aansluit op de opleiding, dan zul je in de loop van je studie een erkend leerbedrijf moeten zoeken. Je zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z’n medewerking hieraan wil verlenen. Indien je geen stageplaats kunt vinden, dan kan de NHA je daarbij ondersteunen. Je stagetijd kun je in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week, aan jou de keus. Mogelijk heb je tegen die tijd een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgedane kennis en kunt u de stage op de (nieuwe) werkplek volgen. Wil je geen stage lopen, dan kun je kiezen voor de basis-opleiding want bij die opleiding hoort geen stage.

Gedegen studiebegeleiding.
Tijdens de opleiding word je persoonlijk ondersteund door onze vakdocent, onze studieloopbaanbegeleider en de teamleider. Tijdens de stage word je begeleid door de praktijkbegeleider en door onze BPV docent die je twee keer op de stageplaats bezoekt. Via onze uitgebreide digitale leeromgeving Studentenplaza en tijdens de praktijkdag kom je tevens in contact met medestudenten. Wij helpen je om van jouw plezierige studie een succes voor de toekomst te maken!

Andere Opleidingen.
Basisopleiding Doktersassistent(e) - zonder stage.
Ben je niet in de gelegenheid om stage te lopen? Of wil je eerst middels een korte opleiding kennis maken met dit vakgebied? Kies dan voor de basisopleiding doktersassistent. Deze opleiding is minder uitgebreid en bevat geen stage. Je studeert dan in 8 maanden voor het officiële NHA-instituutsdiploma. Na afronding kun je indien gewenst de MBO opleiding versneld volgen.

Studeer in je eigen tempo
24 maanden bij een normaal studietempo. Je kunt ook kiezen voor een versneld tempo. De opleiding duurt dan 16 maanden. Je kunt elke dag van het jaar starten met deze thuis-studie. Je bepaalt dus zelf waar, wanneer en hoe je studeert. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en met je hobby’s.
En starten met een studie kan op elke dag van het jaar!

Persoonlijke begeleiding via internet
Dankzij de persoonlijke begeleiding van een deskundige docent sta je er nooit alleen voor en boek je de beste resultaten. Je kunt de huiswerkopgaven aan het eind van iedere les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar je eigen privé-docent sturen. Hij kijkt de opgaven na en voorziet ze van uitleg, tips, aanwijzingen en een cijfer. Hij is je steun en toeverlaat die je optimaal begeleidt.

Direct contact met studiegenoten
Alle NHA-studenten kunnen inloggen op ons “studentenplaza” en direct in contact komen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het studeren extra leuk.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je hebt minimaal een VMBO diploma kaderberoepsgerichte- gemengde of theoretische leerweg of een LBO diploma met minimaal 3 vakken op C niveau of een MAVO diploma of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO of een MBO diploma op niveau 2.

Ben je 21 jaar of ouder dan kun je op basis van je leeftijd en (werk)ervaring een verzoek tot toelating indienen. Je dient dit aan te geven op het inschrijf- formulier en een cv, bewijzen van gevolgde opleidingen en werkgevers- verklaring(en) mee te sturen.

Kosten

1 x € 1499,- (betaling ineens)
24 x € 69,- (maandelijkse termijn bij een standaard studietempo)
18 x € 89,- (maandelijkse termijn bij een versneld studietempo)

Kans op werk & stage

Kans op stage

Kans op werk

Zeer weinig Weinig In evenwicht Voldoende Veel

bron: SBB

Vacatures & stages

Liggen jouw ambities in dit vak? Neem de volgende stap en kijk welke vacatures en stageplaatsen voor jou beschikbaar zijn!

Bekijk de vacatures

Aanvraagformulier gratis studiegids.

Vul hieronder jouw gegevens in * verplicht
Voornaam:*
Tussenvoegsel(s):
Straatnaam:*
Postcode:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:
Leeftijd:
 
Controle code*: 7b6eTyp de code exact over: