Algemeen   Opleidingen   Cursussen   Webdecaan    

NHA thuis-studies

MBO Doktersassistent(e) niveau 4

Type opleiding: MBO-opleiding
Code: NHA91310
Sector: Gezondheidszorg
Kenniscentrum: Calibris
Informatie aanvragen Meld je aan Telefoonnnummer Website E-mailadres Feedback geven

Bekijk ook:

Vacatures & Stages

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als doktersassistent(e) speel jij een belangrijke rol binnen verschillende velden van de gezondheidszorg. Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten en de rechterhand van de arts of medisch specialist. Je bent een spin in het web want dit beroep bevat veel taakgebieden. Zo beantwoord je de telefoon, ontvangt patiënten en regelt het spreekuur. Hierbij is het belangrijk dat je de ernst van de klachten kunt inschatten en voorlichting kunt geven over ziektebeelden. Verder zorg je dat dossiers en instrumenten voor de arts klaarliggen en je regelt de medische en financiële administratie. Tevens assisteer je de arts bij kleine ingrepen en voer je zelfstandig medisch-technische handelingen uit. Oftewel: een zeer afwisselend, uitdagend en sociaal beroep!

Als doktersassistent(e) werk je zowel in teamverband als zelfstandig, maar er wordt van je verwacht dat je altijd nauwkeurig bent. Omdat je constant in contact bent met mensen, en het geven van voorlichting en advies tot je dagelijkse werkzaamheden behoort, is het belangrijk dat je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Wanneer je je diploma MBO Doktersassistent(e) niveau 4 hebt behaald, kun je aan het werk binnen alle velden van de gezondheidszorg. Denk hierbij aan huisartsenpraktijken, de polikliniek van een ziekenhuis, verzorgings- of verpleegtehuizen, de G.G.D. of commerciële gezondheidszorginstellingen.

Opleidingsinhoud

Opleidingsprogramma
Deze MBO opleiding doktersassistent(e) niveau 4 is een ideale combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs. Vanuit leren- en loopbaankennis zal een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een persoonlijk actieplan (PAP) ontstaan, waarna ook aandacht wordt besteed aan het thema Burgerschap. Dit is slechts het begin, want hierna ga je werken aan de volgende kerntaken:

Kerntaak 1: Het zorgdragen voor intake, voorlichting en advies
Kerntaak 2: Bijdragen aan medische zorg
Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Hiervoor krijg je de volgende kennis thematisch aangereikt:

Periode 1 (6 of 8 maanden).
 • Communicatie in de zorg
 • De organisatie van de gezondheidszorg
 • Preventie en voorlichting
 • Triage
 • Voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens NHG standaarden
 • Medische kennis
 • Anatomie en fysiologie


Periode 2 (6 of 8 maanden).
 • Medisch-technische handelingen
 • Voorlichting en advies bij gezondheidsproblemen volgens NHG standaarden
 • Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering
 • Medische kennis
 • Praktijkorganisatie en administratie


Periode 3 (6 of 8 maanden).
 • BPV (stage)
 • Nederlands algemeen
 • Engels algemeen
 • Rekenen


Alle lessen krijg je per periode toegestuurd. Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden.

Het doel is om vaardigheden en kennis aan te leren die je nodig hebt om de kerntaken en werkprocessen uit te voeren binnen dit vakgebied. Daarom bestudeer je verschillende theoretische lesonderdelen en zul je competentiegerichte opdrachten (beroepsproducten) maken. Door middel van deze opdrachten kun je laten zien welke competenties je hebt ontwikkeld. Daarnaast bouw je een portfolio op.

Examens
Deze nieuwe MBO-opleiding is competentiegericht opgezet volgens het nieuwste kwalificatiedossier. Je wordt hiermee geholpen om de vereiste praktische vaardigheden te leren die nodig zijn binnen dit vakgebied. Dit betekent meer flexibiliteit en meer afwisseling binnen de opleiding.

Je legt tijdens de opleiding 6 beroepsgerichte, 2 praktijkgerichte en 8 algemeen vormende examens af. Het examengeld bedraagt € 50,- per examen. Op vier momenten per jaar kun je één of meerdere examens tegelijk afleggen. Deze worden op een zaterdag in Utrecht afgenomen door de NHA en zijn door de Inspectie van het Onderwijs gelegitimeerd.
Wijzigingen in examens voorbehouden.

Contactdag en praktijkdagen
Tijdens je opleiding organiseert NHA een contactdag op een centrale plaats in Nederland waaraan je deel kunt nemen. Tijdens deze dagen krijg je veel studietips aangereikt en maak je kennis met medestudenten en studieloopbaanbegeleiders van de NHA. Daarnaast volg je 8 (verplichte) praktijkdagen om je optimaal voor te bereiden op je stage. Je zult op deze dagen allerlei handelingen uitvoeren en situaties behandelen die je in de praktijk ook vaak tegen zult komen. Deze dagen worden afgesloten met een praktijkexamen. Zowel de contactdag als de praktijkdagen zitten bij het cursusgeld inbegrepen.

Beroeps-praktijkvorming (stage) en de proeve van bekwaamheid
Indien je kiest voor een 3e leerweg (werkend leren) opleidingstraject,ontvang je alle informatie over de stage bij aanvang van periode 1. Kies je voor een BOL opleidingstraject, dan ontvang je alle informatie over de stage bij periode 3. De stage duurt 2880 uur bij een 3e leerweg en 864 uur bij een BOL traject.
Onder begeleiding van de praktijk- of werkbegeleider voer je de verschillende opdrachten uit die gekoppeld zijn aan de werkprocessen en competenties. Tevens werk je aan je portfolio.

Als je huidige baan aansluit bij de opleiding, dan kun je de verplichte stage meestal bij je werkgever volgen. De stageplaats moet wel goedgekeurd zijn door het landelijk orgaan Calibris en moet de werkplekscan van de NHA doorstaan. Wanneer de stageplaats nog niet is goedgekeurd, kan je werkgever die goedkeuring eenvoudig aanvragen bij Calibris. Je stage sluit je af met een proeve van bekwaamheid op de werkplek. De kosten voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid bedragen €125,-.

Heb je geen baan die aansluit op de opleiding, dan zul je voor de bol-opleiding in de loop van je studie een erkend leerbedrijf moeten zoeken. Je zult ervan versteld staan hoe graag een bedrijf of instelling z'n medewerking hieraan wil verlenen. Indien je geen stageplaats kunt vinden, dan kan de NHA je daarbij ondersteunen.

Je stagetijd kun je in overleg met het bedrijf of instelling flexibel inrichten. Enkele dagen per week of de hele week, aan jou de keus. Mogelijk heb je tegen die tijd een (nieuwe) baan gevonden dankzij de reeds opgedane kennis en kun je de stage op de (nieuwe) werkplek volgen. Wil je geen stage lopen, dan kun je kiezen voor de basis-opleiding want bij die opleiding hoort geen stage.

Officieel erkend MBO-diploma
Wanneer je alle onderdelen met succes hebt afgerond en het praktijkgedeelte met voldoende resultaat hebt afgesloten, krijg je een officieel erkend MBO-diploma doktersassistent(e) niveau 4. Dit diploma heeft exact dezelfde waarde als een diploma die je via regulier dag- en avondonderwijs kunt behalen. Alle MBO-opleidingen die de NHA verzorgt vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en zijn derhalve erkend door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Hierdoor ben je altijd verzekerd van goede kwaliteit, de nieuwste normen en een optimale begeleiding.

Andere opleidingen
Basisopleiding Doktersassistent(e) - zonder stage.
Ben je niet in de gelegenheid om stage te lopen? Of wil je eerst middels een korte opleiding kennis maken met dit vakgebied? Kies dan voor de basisopleiding doktersassistent. Deze opleiding is minder uitgebreid en bevat geen stage. Je studeert dan in 8 maanden voor het officiële NHA-instituutsdiploma. Na afronding kun je indien gewenst de MBO-opleiding versneld volgen.

Gedegen studiebegeleiding
Tijdens de opleiding word je persoonlijk ondersteund door een vakdocent, een studieloopbaanbegeleider en de teamleider. Je kunt de huiswerkopgaven aan het eind van iedere les, voorzien van eventuele vragen, per post of via internet naar je privé-docent sturen, die je vervolgens voorziet van terugkoppeling en feedback, tips, aanwijzingen en een cijfer. Tijdens de stage word je begeleid door een praktijkbegeleider en door een BPV docent die je twee keer op de stageplaats bezoekt. Via de uitgebreide digitale leeromgeving Studentenplaza en tijdens de praktijkdag kom je tevens in contact met medestudenten.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je hebt minimaal een VMBO diploma kaderberoepsgerichte- gemengde of theoretische leerweg of een LBO diploma met minimaal 3 vakken op C niveau of een MAVO diploma of een overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO of een MBO diploma op niveau 2.

Ben je 21 jaar of ouder dan kun je op basis van je leeftijd en (werk)ervaring een verzoek tot toelating indienen. Je dient dit aan te geven op het inschrijf- formulier en een cv, bewijzen van gevolgde opleidingen en werkgevers- verklaring(en) mee te sturen.

Kosten

1 x € 1499,- (betaling ineens)
24 x € 69,- (maandelijkse termijn bij een standaard studietempo)
18 x € 89,- (maandelijkse termijn bij een versneld studietempo)

Kans op werk & stage

Kans op stage

Kans op werk

Zeer weinig Weinig In evenwicht Voldoende Veel

bron: SBB

Vacatures & stages

Liggen jouw ambities in dit vak? Neem de volgende stap en kijk welke vacatures en stageplaatsen voor jou beschikbaar zijn!

Bekijk de vacatures

Aanvraagformulier gratis studiegids.

Vul hieronder jouw gegevens in * verplicht
Voornaam:*
Tussenvoegsel(s):
Straatnaam:*
Postcode:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:
Leeftijd:
 
Controle code*: 5786Typ de code exact over: