Algemeen   Opleidingen   Cursussen   Open dagen   Webdecaan    

NTI

MBO Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2)

Type opleiding: MBO-opleiding
Code: NTI92640
Sector: Welzijn, Sociale dienstverlening, Gezondheidszorg
Kenniscentrum: Calibris
Informatie aanvragen Meld je aan Telefoonnnummer Website E-mailadres Feedback geven

Bekijk ook:

Vacatures & Stages

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u zorg en ondersteuning verlenen aan cliėnten/zorgvragers en hen begeleiden bij wonen en welzijn? Dan is de brede MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn van het NTI MBO-College echt iets voor u!

Opleidingsinhoud

De MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn is een MBO-opleiding op niveau 2. Deze opleiding wordt aangeboden volgens het competentiegericht onderwijs. Competenties hebben alles te maken met hoe u handelt in de praktijk. U moet competenties zien als een optelsom van kennis, vaardigheden en beroepshouding die u nodig hebt om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Belangrijk is dat u zelfstandig kunt werken en dat u gemotiveerd bent om deze studie te volgen.
Binnen de MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn wordt veel aandacht besteed aan de stage. U loopt bij 2 leerbedrijven stage, een zorginstelling en een welzijnsinstelling. Veel examenonderdelen legt u bij deze leerbedrijven af. Uiteraard wordt er tijdens deze opleiding ook veel aandacht besteed aan de theorie. Voordat u aan de stage begint moet een aantal theoretische toetsen afleggen voordat u aan de stage kunt beginnen. Zo bent u altijd goed voorbereid op uw stage! Voor deze opleiding is het aantal stageuren vastgesteld op 512 uur (BOL) en 1536 uur (BBL). Tijdens de stagevoorbereidingsdag krijgt u een heldere uitleg over de stagedocumenten en het afronden van een stage over het algemeen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voor de MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn hebt u geen vooropleiding nodig.

Kosten

Termijnen 16 maanden, prijs per termijn € 69,50. Termijnen 24 maanden, prijs per termijn €46,50. De inschrijfkosten voor deze opleiding bedragen € 35,00.

Verder leren

Met dit MBO-diploma Helpende Zorg en Welzij kunt u doorstromen naar de MBO-opleiding Sociaal Pedagogisch Werker op niveau 3 van het NTI MBO-College.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

U kunt na de MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn in allerlei beroepspraktijken en omgevingen aan de slag. Bijvoorbeeld in een verpleeg- of verzorgingshuis, instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvorm voor gehandicapten, buurthuis, bij een peuterspeelzaal, bij vervangende woon- en leefsituaties, in een opvangcentrum voor daklozen of in de thuissituatie van cliėnten met een gezondheidsprobleem of beperking.
Verschillende typen cliėnten
U werkt met allerlei typen cliėnten van alle leeftijden van ouderen, volwassenen en kinderen tot cliėnten met bijvoorbeeld:
Een ziekte
Psychiatrische problemen
Een verslaving
Een handicap
Potentiėle of feitelijke gezondheids- of bestaansproblemen

Ook werkt u vaak samen met mantelzorgers. U levert een bijdrage aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering. U zorgt ervoor dat cliėnten zich prettig voelen, op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. U stelt zelfstandig een werkplanning op van werkzaamheden, op basis van een al vastgesteld zorg- of begeleidingsplan. Tijdens die werkzaamheden houdt u rekening met wat een cliėnt of de groep cliėnten zelf willen en kunnen doen. U werkt vanuit de gedachte dat de cliėnten zelf de regie voeren over hun eigen leven. U helpt collega’s bij het organiseren van activiteiten gericht op spel/recreatie, educatie en werk. Bij het uitvoeren van al deze werkzaamheden stemt u de werkzaamheden af met collega’s en met de mantelzorger.

U werkt zelfstandig, maar volgens vaste routines en in opdracht van een leidinggevende. Als u werkt in een zorg- of welzijnsinstelling werkt u samen met collega’s, volgens de visie en richtlijnen van de instelling. Naast het verlenen van zorg en ondersteuning levert u een bijdrage aan de professionalisering van het beroep en aan de kwaliteitsverbetering van uw werkzaamheden.

Kans op werk & stage

Kans op stage

Kans op werk

Zeer weinig Weinig In evenwicht Voldoende Veel

bron: SBB

Vacatures & stages

Liggen jouw ambities in dit vak? Neem de volgende stap en kijk welke vacatures en stageplaatsen voor jou beschikbaar zijn!

Bekijk de vacatures

Informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in * verplicht
Voornaam:*
Tussenvoegsel(s):
Straatnaam:*
Postcode:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:
Leeftijd:
 
Controle code*: 78BcTyp de code exact over: