IMF Academy (International Management Forum)

Risicomanagement voor de safety & security manager

Algemene informatie over de cursus

Safety & Security zijn de (beveiligings)activiteiten die een voortdurende veiligheid van en rondom de bedrijfsprocessen waarborgen. Het doel is processen en objecten tegen de dreigingen van binnen en buiten te beveiligen. De vraag is nu hoe dit doel kan worden bereikt. Welke risico’s worden door de (beveiligings)activiteiten tegengegaan en in welke mate?

Doel van deze cursus
In deze cursus leert u het proces van risicomanagement toe te passen. Daardoor zal duidelijk worden hoe uw beveiligingsactiviteiten beter kunnen worden afgestemd op de risico’s van de bedrijfsprocessen. Daarnaast biedt de cursus inzicht in de manier waarop de risico’s van het proces van Safety & Security kunnen worden ‘gemanaged’.

Inhoud van de cursus

LES I
Het proces van risicomanagement

 • Wat drijft risicomanagement?
 • Bedrijfsprocessen en proceseigenaren
 • Safety & Security als bedrijfsproces
 • Risicomanagement bij Safety & Security
 • Processen, objecten en situaties

LES II
Risicomanagement organiseren en leiden

 • Safety & Security als bedrijfsonderdeel
 • Safety & Security uitbesteed
 • Afbakening met andere disciplines
 • Kwaliteit van Safety & Security prestaties

LES III
Risicoanalyse

 • Kwantitatief, kwalitatief
 • Dreigingsanalyse
 • Gevolgenanalyse
 • Kwaliteit van bestaande maatregelen
 • Risico’s in beeld

LES IV
Risicobeoordeling en besluitvorming

 • Soorten risicopresentaties
 • Risicostrategieën
 • Simulatie van verbeteringsvoorstellen
 • Planning voor Safety & Security activiteiten

LES V
Het treffen van maatregelen

 • Soorten maatregelen
 • Het ontwerp van maatregelen
 • Het realiseren van maatregelen
 • Het invoeren en het onderhouden van maatregelen

LES VI
Beheer

 • Integratie van maatregelen
 • Rollen van andere afdelingen
 • Incidentenbeheer
 • Change management

LES VII
Controle

 • Wet en regelgeving, toezicht houders
 • Normen
 • Auditors

LES VIII
Communicatie in risicomanagement

 • Effectief communiceren: wat is daarvoor nodig?
 • Denkstijlen van anderen: hoe stel je je communicatie daarop af?
 • Een passende communicatiestrategie opstellen en plannen van aanpak uitwerken
 • De kwaliteit van afspraken (nog meer) verbeteren

LES IX
Casus

Duur van de cursus

9 weken

Kosten van de cursus

€ 1795,- (excl. 6% BTW)

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, Financiële, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.