IMF Academy (International Management Forum)

Expatriate management

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Deze 14-delige schriftelijke cursus over Expatriate Management geeft antwoord op actuele vragen die van belang zijn bij het uitzenden of inzenden van werknemers. In de lessen worden bezuinigingsmogelijkheden en alternatieve regelingen in het kader van arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en belastingen, diepgaand behandeld.

Opleidingsinhoud

LES I
Organisatie van het uitzendproces

 • Wat is expatriate management?
 • Historische ontwikkeling
 • Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
 • Algemeen beleid
 • Belangrijke stappen bij uitzending

LES II
Uitzendbeleid

 • Beloningssystemen
 • Kosten van levensonderhoud en toepassing van indexcijfers
 • Expatriate toelagen
 • Bonusbetalingen
 • Belastingvergoeding
 • Voorbeelden van beloningsmethoden
 • Policy benchmarking

LES III
Overige arbeidsvoorwaarden bij uitzending en terugkeerregelingen

 • Regelingen gedurende de uitzending
 • Regelingen bij terugkeer

LES IV
Zakenreizen en korte uitzendingen

 • Onderscheid met reguliere uitzendingen
 • Regeling reis- en verblijfskosten
 • (Verlengde) zakenreizen
 • Korte detacheringen
 • Nieuwe uitzendvormen
 • Verzekeringen

LES V
Fiscale aspecten van zakenreizen en korte uitzendingen naar het buitenland

 • Woonplaats
 • De werking van de Nederlandse belastingverdragen
 • Wat als er nu geen belastingverdrag tussen Nederland en het werkland bestaat?
 • Kostenvergoeding in verband met de uitzending
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden
 • 30%-regeling voor uitgezonden werknemers

LES VI
Fiscale aspecten van langdurige uitzendingen naar het buitenland

 • Woonplaats
 • De gevolgen van fiscale emigratie
 • Belastingheffing in Nederland na het vertrek van de werknemer
 • Belastingplanning in het buitenland

LES VII
Sociale zekerheid bij korte en langdurige uitzending naar het buitenland

 • Een overzicht van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid
 • Nederlandse regels m.b.t. uitzendingen
 • De werking van de Nederlandse sociale zekerheidsverdragen
 • Uitzending naar niet sv-verdragslanden
 • Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen tijdens de uitzending
 • Vrijwillige voortzetting van de Nederlandse sociale verzekeringen

LES VIII
Pensioen en verzekeringen bij uitzending naar het buitenland

 • Fiscaalrechtelijke aspecten van een pensioenregeling
 • Alternatieve oudedagsvoorzieningen
 • Oudedagsvoorzieningen in internationale verhoudingen

LES IX
Juridische aspecten bij uitzending naar het buitenland

 • Detachering
 • De EG-detacheringsrichtlijn
 • Toepasselijk recht
 • Bevoegde rechter
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Persoonlijke gevolgen van het huwelijk
 • Geboorte

UITZENDING NAAR NEDERLAND

LES X
Relocatie van buitenlanders naar Nederland

 • De verblijfsvergunning
 • De werkvergunning
 • Relocatie naar Nederland
 • Buitenlands onderwijs in Nederland

LES XI
Fiscale en sociale zekerheidsaspecten bij uitzending naar Nederland

 • De 30%-regeling van 2001
 • De berekening
 • Capita selecta rondom de 30%-regeling
 • Fiscale planning en de 30%-regeling

GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID

LES XII
Grensarbeid en split employment

 • Split Employment
 • Grensarbeiders

LES XIII
Douaneregels van belang voor expats

 • ExpatriŽring tussen Nederland en derde landen
 • ExpatriŽring tussen lidstaten
 • Belangrijke aandachtspunten voor de praktijk
 • Casus

SLOTES

LES XIV
Kostenbesparingen bij uitzendingen

 • IdeeŽn met betrekking tot: de selectie van de kandidaat, de organisatie van het uitzendproces, de fiscaliteit en de sociale zekerheid

Opleidingsduur

14 weken

Kosten

Ä 2.480,- (excl. 6% BTW)

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.