International Management Forum

FinanciŽle kennis voor de niet-financiŽle manager - schriftelijke cursus

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Doelgroep
Deze unieke schriftelijke cursus heeft als doel managers in niet-financiŽle functies, zowel in profit als in non-profit organisaties, directeuren en grootaandeelhouders meer inzicht te geven in de cijfers van hun organisatie.

Opleidingsinhoud

LES I
Inleiding

 • Belang van informatievoorziening
 • Analyse van financiŽle gegevens
 • Organisaties
 • FinanciŽle administraties
 • Bijzondere onderwerpen
 • Vraagstukken

LES II
De balans

 • Activa en passiva
 • Waarderingsaspecten
 • Bijzondere onderwerpen
 • Bijzondere posten in de balans
 • Solvabiliteit
 • Liquiditeit
 • Vraagstukken

LES III
De winst- en verliesrekening

 • Opbrengsten en kosten
 • Rentabiliteit en rendement
 • Kostenstructuur
 • Vraagstukken

LES IV
Geldstromen en kostenverbijzondering

 • Kasstroomoverzicht
 • Kostenallocatie
 • Kostprijsanalyse
 • Vraagstukken

LES V
Waardering van activa

 • MateriŽle vaste activa
 • Voorraden
 • Onderhanden werk
 • Vorderingen
 • Vraagstukken

LES VI
Financiering en investeringen

 • Investeringscriteria
 • Investeringsanalyse
 • Financieringen
 • Relatie tussen investering en financiering
 • Vraagstukken

LES VII
Werkkapitaal

 • Beheer van werkkapitaal
 • Vraagstukken

LES VIII
Externe verslaggeving

 • Jaarverslag
 • Jaarrekening
 • Bijzondere rapportages
 • Vraagstukken

LES IX
Balanced Scorecard, INK-model en interne verslaggeving

 • Beoordeling van ondernemingsactiviteiten
 • FinanciŽle versus niet-financiŽle activiteiten
 • Vraagstukken

LES X
Overige onderwerpen

 • Begroting en budgettering
 • Shared Service Centers
 • Kengetallen
 • Corporate Governance
 • Vraagstukken

Opleidingsduur

10 weken

Kosten

Ä 1.795,- (excl. 6% BTW)

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.