HBO Nederland

Minor Office Management

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Major Bedrijfskunde

Ben je op zoek naar een brede opleiding? Waar je alles leert over de complexe processen van een bedrijf? En wil je meer weten van kwaliteit, processen, marketing, economie en strategie? Dan is de opleiding Bedrijfskunde een goede keus voor jou.

De opleiding Bedrijfskunde is breed en divers. Een goede bedrijfsvoering is complex. Het is jouw taak om alle bedrijfsonderdelen goed op elkaar af te stemmen, zodat het bedrijf loopt als een geoliede machine. Je stuurt mensen aan. Je bedenkt en schrijft plannen voor de toekomst. Je helpt een organisatie bij een verandering. Als bedrijfskundige moet je rekening houden met mensen, processen en de financiële consequenties.

Kiezen voor opleiding Bedrijfskunde bij HBO Nederland? Je kiest voor:
 • Een brede opleiding met goede carrièrekansen
 • Klassikaal onderwijs met veel begeleiding
 • Studeren centraal in de leukste studiesteden
 • De mogelijkheid om met een dubbele minor af te studeren
 • Kwalitatief onderwijs én hoogwaardig diploma dankzij accreditatie

Minoren

De studie Bedrijfskunde is een opleiding, die bestaat uit de major Bedrijfskunde en een minor. Het grootste deel van jouw studie, 75% tot 80%, bestaat uit modules van de major Bedrijfskunde. Voor het overige deel van je studie kies je de minor die bij jou past. Tijdens je opleiding pas je alle elementen in de praktijk toe door middel van een stage. De opleiding Bedrijfskunde geeft je de kennis en vaardigheden van zeer diverse vakgebieden.
Je kiest bij een major altijd een minor.

Minor Office Management

Ben jij een organisatietalent? In de major Bedrijfskunde met als minor Office Management leer je binnen een organisatie een brug te slaan tussen enerzijds het veeleisende management en anderzijds de ondersteuning (het kantoor). Door de major Bedrijfskunde ben je van alle markten thuis. Je hebt veel kennis in huis en kunt overal snel induiken. In de minor Office Management leer je alles op te pakken wat van belang is op kantoor.

Ben je benieuwd welke beroepen tot de mogelijkheden behoren, wanneer je voor deze opleiding bij HBO Nederland kiest? Onderstaande beroepen zijn een greep uit de mogelijke wegen die je in kan slaan.

 • Afdelingsmanager (bijv. P&O)
 • Facilitymanager
 • Manager Shared Service Centre
 • Officemanager
 • Projectmanager

Bachelor degree

Na succesvolle afronding van je opleiding aan Hogeschool HBO Nederland mag je de titel 'Bachelor of Business Administration' voeren, een titel die wereldwijd erkend is.

Opleidingsinhoud

Minor – Office Management

Kies je voor Office Management dan ben je in staat om binnen een organisatie een brug te slaan tussen enerzijds het veeleisende management en anderzijds de ondersteuning (het kantoor). Je bent van alle markten thuis, hebt veel kennis in huis en je kunt dus overal snel induiken. Leidinggeven, automatisering, administratieve organisatie, bedrijfskundige processen faciliteren...alles wat van belang is voor een modern kantoor pak jij op. Jij bent een organisatietalent!

Verdiep je in de minor Office Management in:
 • De administratieve organisatie en de processen
 • De ondersteunende systemen waar de medewerkers mee werken
 • Cultuurverschillen en teamvorming
 • Alles wat een bedrijf nodig heeft om te kunnen functioneren en wat er geregeld moet worden. Van de inrichting van een kantoor tot het organiseren van een verhuizing.

Onderwijsprogramma

In de theoretische fase van de opleiding ben je gemiddeld drie tot vier dagen per week ingeroosterd voor zogenaamde hoorcolleges, werkcolleges en/of instructiecolleges. Je houdt daarnaast voldoende tijd over om te besteden aan het voorbereiden van colleges, huiswerk en het uitwerken van projecten. Tijdens je studie doe je o.a. praktijkervaring op door middel van stages en rond jij je onderzoeksstage af met een afstudeerscriptie. Zo ben je na het afstuderen goed voorbereid op de dagelijkse beroepspraktijk.

Stage

Tijdens je studie heb je diverse stages. Een bedrijfsstage in jaar 3, een bedrijfsstage in jaar 4 en een onderzoeksstage in het laatste halfjaar van je studie. Je hebt de mogelijkheid om de onderzoeksstage uit te voeren in het buitenland.
Om je stage-ervaringen op een goede manier te laten verlopen, aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en te laten uitmonden in een degelijke eindscriptie, word je gedurende je stage persoonlijk begeleid door een stagecoach en een stagementor. Tevens wordt er tijdens de stage regelmatig een stageterugkomdag georganiseerd. Hogeschool HBO Nederland beschouwt deze begeleiding als een belangrijke bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling, die ertoe moet leiden dat je als beginnend beroepsbeoefenaar een uitstekende startpositie op de arbeidsmarkt verkrijgt. Ondanks deze begeleiding zul je de stage zelfstandig moeten uitvoeren, waarbij je zelf de regie voert. Dat begint al bij het zelfstandig gaan zoeken en solliciteren naar een stageplek.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Traject 4 jaar

MBO niveau 4 met economie
HAVO/VWO profiel E&M, profiel N&G en N&T met Economie, profiel C&M met Economie en Wiskunde A of Wiskunde B.

Indien men wel in het bezit is van HAVO/VWO of MBO diploma, maar niet voldaan is aan de vak eisen, kan de student alsnog toelaatbaar zijn na het afronden van een toelatingstoets.

Studenten die geen van genoemde diploma's in het bezit hebben maar wel de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt voor aanvang van het collegejaar kunnen wellicht toegelaten worden op basis van de 21+ toets.

Alle studenten krijgen voor aanvang tevens een intakegesprek.

Verkort traject 3 tot 4 jaar

VWO-diploma met profiel E&M, profiel N&T of N&G met Economie, profiel C&M met Economie en Wiskunde A of Wiskunde B. Voor het verkorte traject geldt daarnaast een verzwaarde intake met assessment op geschiktheid voor verkort traject met bindend studieadvies.

Opleidingsduur

3 tot 4 jaar

Kosten

Voor het collegejaar 2012-2013 (start september 2012) bedraagt het collegegeld per collegejaar € 4.000,- bij betaling ineens of € 4.200,- bij betaling in termijnen.
Als je start per september 2012 en je inschrijving en betaling van het gehele collegegeld ineens realiseert vóór 1 juli 2012 betaal je slechts € 3.500,-. Snelle beslissers krijgen dan een korting op het collegegeld van € 500,-. De kosten voor studieboeken en onderwijsmateriaal komen hier nog bij.

Bijzonderheden

Docenten uit het bedrijfsleven

Onze docenten hebben meestal een rijke ervaring in het bedrijfsleven en geven jou daardoor direct, uit eerste hand, informatie over ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het onderwijspakket wordt dan ook in hoge mate 'gestuurd' door de wensen en eisen van het bedrijfsleven. Voor alle studierichtingen geldt dat er voortdurend feedback is met het bedrijfsleven, mede door onze docenten. Op deze manier zijn wij in staat jou dusdanige bagage mee te geven, zodat je als praktijkgerichte starter over het algemeen snel je weg kan vinden in de maatschappij.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.