Kronenburgh Business College

Bank en Verzekeringen - Klantmedewerker Bancair, Schade (Deeltijd MBO4 - Den Haag)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Een klantmedewerker financiële dienstverlening werkt bij een bank, een verzekeraar of bij een financieel intermediair. Het is een functie in de back office waarbij ook sprake is van klantcontact ten behoeve van de voorbereiding van financiële adviezen(adviestrajecten). De klantmedewerker financiële dienstverlening bereidt, gebruik makend van zijn kennis en vaardigheden van financiële producten, advies(trajecten) voor. Hij draagt alle benodigde gegevens ten behoeve van het feitelijke advies aan de klant over aan de adviseur en licht de gegevens toe.

Opleidingsinhoud

Het deeltijd collegeprogramma
Dinsdags (Basisdeel):
Beroepsspecifiek:
 • WFT Basis, WFT Schade Particulier;
 • Customerservices, Introductie sales, Telesales;
 • Persoonlijk Profileren (presenteren, onderhandelen, vergaderen);
 • Webcare;
 • Ondernemer MKB.

Donderdags (Profiel):
Generiek:
 • Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:
 • WFT Schade Zakelijk of WFT Vermogen of WFT Inkomensverzekering;
 • Keuze: Lean Creatief, of Duurzaam in Beroep.

Keuzedelen:
Binnen deze opleiding heeft u een keuzevak (keuzedeel):
Configuratie: Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met:
 • Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of
 • Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).

Loopbaanburgerschap:
U maakt 2 opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.

Praktijkopdrachten:
Op de leerwerkplek maakt u praktijkopdrachten zie: (Beroepspraktijkvorming BPV).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

VMBO theoretische leerweg (TL) of mavo met economie en Nederlands (eindcijfer 7)

Opleidingsduur

(27+21=) 48 collegedagen in 1 tot 2 jaar

Kosten

Collegegeld en literatuur

Dinsdag
Kronenburgh collegegeld € 2.925,00
Studystore literatuur € 325,00
Totaal € 3.250,00

Donderdag
Kronenburgh collegegeld € 2.925,00
Studystore literatuur € 300,00
Totaal € 3.225,00

MBO interne examenkosten € 775,00

Totaal opleiding collegegeld, literatuur en interne examenkosten € 7.250,00

Termijnen: collegegeld in 10 termijnen, dinsdag € 299,81, donderdag € 299,81

Optionele externe examens
WFT NIVO Basis € 145,00
WFT NIVO Schade Particulier € 145,00
WFT NIVO Schade Zakelijk of WFT Consumptief Krediet € 145,00
Totaal optioneel € 435,00

Totaal opleiding en optioneel extern examen € 7.685,00

Literatuur
Facturatie verloopt via Studystore. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens: Facturatie verloopt via WFT NIVO. WFT NIVO kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop

Je brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
 • Geen inschrijfkosten;
 • Geen btw op collegegeld;
 • Geen arrangementskosten;
 • Geen reprorechtenkosten.

Bijzonderheden

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
 • MBO4 in één of twee jaar tijd;
 • Een deeltijd opleiding: een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
 • Optioneel extra diploma’s: WFT Basis, Wft Schade particulier en WFT Schade Zakelijk of WFT Vermogen, of WFT Inkomensverzekering;
 • Keuze in afstuderen als klant medewerker of klantadviseur;
 • Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;
 • Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;
 • Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
 • Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil !

Kortom alle voordelen van particulier deeltijdonderwijs: een degelijke brede opleiding.

Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.

Collegedagen: eerstejaars op dinsdag; tweedejaars op donderdag. Zo is het mogelijk om in het tweede collegejaar nog colleges te volgen uit het eerste collegejaar wanneer een module niet is behaald.

Het is ook mogelijk om zowel de eerstejaars (op de dinsdagavond) als de tweedejaars colleges (op de donderdagavond) te volgen. U rond de opleiding dan in 1 jaar af.

Tussentijdse instroom: is mogelijk.

Het collegejaar is opgebouwd uit vier periodes die worden afgesloten met een tentamen. Er zijn ook tussentijdse tentamens.

Huiswerk: als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten.

Toelating
Diploma vmbo theoretische leerweg (TL) of mavo met voldoende voor Nederlands, Rekenen (Economie of Wiskunde) en Engels. Een andere vooropleiding is bespreekbaar tijdens intake.

U bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de opleiding toch volgen als bedrijfsopleiding en verkrijgt u certificaten. Zodra u relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, kunt u alsnog het mbo diploma verzilveren. Deze praktijkuren kunnen gemaakt worden tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma.

(Externe) examens
U verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten "Loopbaan Burgerschap" en het examen met een voldoende is afgerond.

Examinering door WFT NIVO
 • WFT Basis
 • WFT Schade Particulier
 • WFT Schade Zakelijk, of WFT Vermogen, of
 • WFT Inkomensverzekering.

Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het MBO-diploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. Aanmelding voor de externe examens verloopt niet via Kronenburgh.

Wanneer u de externe WFT diploma's heeft behaald en ze zijn op het moment van diplomering nog actueel, dan komt u in aanmerking van het diploma Adviseur in plaats van Klantmedewerker.

Vervolgopleiding
HBO Financial Services

Welkom bij het Kronenburgh Business College

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.