IMAG BV

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De leidinggevende in de industrie en de bouwnijverheid (en het samenhangende transport) heeft een voorbeeldfunctie voor al het personeel op de werkvloer, ook op het gebied van veiligheid. Het hebben van de nodige kennis van zaken is cruciaal bij het uitvoeren van die taken.

De Arbeidsomstandighedenwet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geist dat opdrachtnemers hun zorg voor arbeidsomstandigheden afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen.

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche / industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu).Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.

Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VOL voor alle operationeel leidinggevende. Dit diploma toont aan dat de leidinggevenden voldoende kennis heeft inzake veiligheidsmanagement en het motiveren van personeel.

Doelgroep:
De cursus is bestemd voor operationeel leidinggevenden (zoals voorman, bedrijfsleider, planner).

Doelstelling:
De cursus Veiligheid voor operationeel leidinggevenden gaat in op de aspecten die voor leidinggevenden van belang zijn bij het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer. Na de cursus kent u de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de leidinggevenden.

Herhaling:
De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA-VOL bedraagt tien jaar. De herhalingscursus geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele leidinggevenden op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.

Gezien het feit dat er in de afgelopen jaren enorm veel veranderd is ten aanzien van de examens is het raadzaam de gehele opleiding te volgen.

Opleidingsinhoud

Waarde nascholing:
7 uur per opleidingsdag

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Opleidingsduur

Waarde nascholing: 7 uur

Kosten

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving tweedaagse opleiding:

420,- (Inclusief lesmateriaal, lunch en examen)

Bijzonderheden

Elke examenkandidaat dient een origineel legitimatiebewijs (en een kopie) mee te nemen naar het examen, anders kan men gn examen afleggen.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.