Learnit

Omgaan met agressie op de werkvloer

Algemene informatie over de cursus

Moet jij wel eens omgaan met agressie op de werkvloer? Om jouw werk veilig te houden, is het verstandig om hier goed mee te leren omgaan. Na de training ben je weerbaarder en kun je adequater reageren op agressie.

Inhoud van de cursus

Omgaan met agressie op de werkvloer is voor sommige beroepen een (al dan niet) vaakvoorkomend fenomeen, dit kan heel beangstigend zijn. Niet alleen wordt jouw gevoel van veiligheid aangetast, ook kan jouw eigen manier van reageren teleurstelling en ontevredenheid oproepen. Hoe je reageert op agressie is bepalend voor het al dan niet escaleren van de situatie. Als jij je hard en stug opstelt tegenover de andere partij kan de boosheid toenemen, terwijl inleven in en meeveren met de andere partij de boosheid kan laten afnemen. Het tegenstrijdige hiervan is dat jij inhoudelijk stelling moet nemen tegenover de andere partij, maar tegelijkertijd inlevingsvermogen moet tonen. Door training, oefening en veel ervaring word je echter steeds vaardiger in het deŽscaleren van een moeilijke situatie.

In onze training 'omgaan met agressie op de werkvloer' leer je verschillende typen agressie herkennen en hoe je hier professioneel mee kunt omgaan. Bij elk type agressie hoort een concreet 'stappenplan' met bijbehorende de≠escalerende gesprekstechnieken, waar in de training veelvuldig mee geoefend wordt. Hierdoor ondervind je aan den lijve wat er gebeurt bij het te woord staan van een agressief persoon. Je krijgt inzicht in interactie (gedrag roept gedrag op) en het referentiekader en de leefwereld van de andere partij. Hierdoor kun je het gesprek sturen en op een passende manier contact maken en aansluiten.

We zoomen daarnaast in op jouw eigen stijl van reageren (op stressvolle situaties), waarbij we focussen op het denk≠ en voelproces dat plaatsvindt in die seconden dat er iemand agressief tegenover je staat. We bekijken de oorzaken en effecten van agressie op lichaam en geest, waardoor jij beter kunt anticiperen op boosheid of agressie in jouw omgeving. Na het volgen van de training 'omgaan met agressie op de werkvloer' blijf je (beter) in balans en ben je weerbaar(der) in moeilijke situaties.

Onderwerpen

 • Lichamelijke en geestelijke effecten van agressie
 • Onderliggende gevoelens en ideeŽn
 • De effecten van drugs en alcohol
 • Persoonlijke patronen
 • Communicatieve strategieŽn
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Assertief zijn
 • Timing
 • Frustratie voorkomen
 • Problemen oplossen
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met kritiek en kalm blijven
 • Confrontaties aangaan
 • Collegiale steun geven en ontvangen
 • Do's en dont's
 • Een persoonlijk actieplan opstellen

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij jou uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jou zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek voor deelnemers die zich geen houding weten te geven wanneer ze geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld in hun (professionele) omgeving, en het moeilijk vinden om met agressieve mensen om te gaan.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geÔnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Opmerking

Zie ook onze Agressietraining voor BOA's en de e-learningtraining Grip op agressie.

Duur van de cursus

2 dagen

Kosten van de cursus

950 Euro
inclusief koffie/thee en lunch

Plaatsen / leslocaties

Heerenveen, Breda, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Zwolle, Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen, Maastricht, Alkmaar, Amersfoort, Den Bosch

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.