Learnit

Effectief omgaan met agressie (voor BOA's)

Algemene informatie over de cursus

Ben je opgeleid tot BOA en wil je leren hoe je onveilige situaties beheersbaar houdt? In deze training krijg je daarvoor alle technieken aangereikt, van communicatieve- tot zelfverdedigingsvaardigheden. Na deze training ben je elke situatie de baas.

Inhoud van de cursus

Tegenwoordig kiezen veel Nederlandse gemeentes ervoor om haar handhavers een opleiding tot Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) te laten volgen. De basisopleiding tot BOA focust zich echter met name op het juridische vlak. De communicatieve vaardigheden die noodzakelijk zijn om verantwoord te bejegenen worden niet standaard getraind in de basisopleiding, waardoor wij een eendaagse training Effectief omgaan met agressie (voor BOA's) hebben ontwikkeld.

In de training wordt aandacht besteed aan het de-escaleren van (verbaal) agressieve en gewelddadige situaties, zodat handhavers op een juiste manier kunnen interveniŽren in het gedrag van de gebruikers van de buitenruimte. Communicatie (verbaal en non-verbaal) met burgers en overtreders kan door functioneel en effectief te handelen de-escaleren, waardoor de verhouding tussen handhaver en overtreder zo min mogelijk wordt geschaad, en het imago van - en het oordeel over - de gemeente niet aantast.

In de training wordt stilgestaan bij verschillende gesprekstechnieken als meeveren, kapotte grammofoonplaat, hekje plaatsen, grenzen aangeven, actief luisteren, samenvatten en doorvragen. Het verkrijgen van inzicht in de eigen rol en het inleven in het referentiekader van de burger is daarbij essentieel. Op die manier wordt getracht het interveniŽren en sanctioneren zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Onderwerpen

 • Basiscommunicatie bij agressie
 • Effectieve bejegeningsvaardigheden bij agressiehantering (met acteur)
 • Machtsverhoudingen
 • Omgaan met agressie: collega?s opvangen en spanningsverlichting

Deze onderwerpen kunnen verweven worden met andere modules zoals Gedragsstoornissen: professioneel omgaan met probleemgedrag en Interculturele communicatie, aangezien de leerdoelen elkaar soms raken en overlappen. Er wordt in de training actief geoefend met een acteur, zodat het geleerde direct kan worden toegepast in praktijkgerelateerde rollenspellen.

Hieronder vind je een uitgebreide uiteenzetting van de onderwerpen die behandeld kunnen worden tijdens de training, afhankelijk van de de leerdoelen van de deelnemers:

Basiscommunicatie bij agressie

 • Kennismaking
 • Eigen leerdoelen en voornemens formuleren om sterk en overtuigend over te komen
 • Bewust worden van je rol als BOA en je uitstraling
 • Referentiekaders: eigen en anderen
 • Persoonlijke stijl van (non)-verbale communicatie en het effect hiervan op anderen
 • Interne en externe ruis
 • Verschil tussen waarnemen en interpreteren

Effectieve bejegeningsvaardigheden bij agressiehantering

 • Onderscheid herkennen tussen verschillende typen agressie: frustratie, instrumenteel en willekeurig
 • Besef van het belang van gesprekstechnieken om te de-escaleren
 • LSD: luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Voor- en nadelen van open en gesloten vragen
 • Effectief in kunnen zetten van technieken als meeveren, kapotte grammofoonplaat, hekje plaatsen, grens aangeven en keuze geven
 • Effectief uitvoeren van een slechtnieuwsgesprek
 • Transfer naar BOA praktijk door rollenspelen met acteur

Machtsverhoudingen

 • DDA Model kennen en toepassen: doel, aanpak en analyse
 • Herkennen van gedrag met behulp van de 'Roos van Leary'
 • Bewust worden van het beÔnvloeden van elkaar in interactie
 • Toepassen van de 'Roos van Leary' om te de-escaleren
 • Transfer naar BOA praktijk door rollenspelen met acteur
 • Verdieping van verschillende typen agressie: frustratie, instrumenteel en willekeurige agressie
 • ABCD agressietypes herkennen en effectief mee om leren gaan
 • Assertiviteit: leren ergens op af te stappen zonder agressie op te wekken
 • Technieken (her)kennen in omgaan met agressie en kunnen toepassen
 • Conflictstijlen kennen en bewust worden van je eigen gedrag in conflicten
 • Transfer naar BOA praktijk door rollenspelen met acteur

Omgaan met agressie: collega?s opvangen en spanningverlichting

 • Hoe kun je spanning laag houden of verlagen?
 • Denkpatronen en belemmerende overtuigingen: hoe kun je hiermee omgaan?
 • Wat te doen als je zelf een agressief incident hebt meegemaakt?
 • Hoe kun je je collega?s steun bieden tijdens en na incidenten?
 • Herhaling van de belangrijkste leerpunten en een link leggen naar eigen praktijksituaties
 • Afsluiting en evaluatie van de training

Lesmethodiek

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zťlf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die te maken hebben met agressie in hun werkomgeving, zoals interventiemedewerkers, parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs, belastinginspecteurs, meewerkend voormannen en teamleiders.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training. De training sluit aan op de BOA-opleiding.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geÔnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Duur van de cursus

1 dag

Kosten van de cursus

475 Euro
inclusief koffie/thee en lunch

Plaatsen / leslocaties

Den Haag, Zwolle, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Live Online

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.