Onderwijsinstelling

HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening - 2 jaar

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u een compleet overzicht van alle belangrijke onderwerpen binnen de sociaal pedagogische hulpverlening? Dan is dit HBO-programma perfect voor u. In deze praktijkgerichte opleiding werkt u aan de fundamentele kennis en vaardigheden waarover iedere medewerker in de professionele hulpverlening zou moeten beschikken. Uw diploma levert mogelijk vrijstelling op in deze Bachelor. Zo wordt u niet alleen beter in uw werk, maar heeft u ook al de eerste fase afgerond op weg naar een eventuele volgende stap in uw carriŤre.

De opleiding is opgebouwd uit 6 modules en een afsluitende eindopdracht. In de modules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Kernbegrippen sociaal pedagogische hulpverlening

(6 bijeenkomsten)
 • Overzicht van en ontwikkelingen in het werkveld van sociaal pedagogische hulpverlening
 • De invloed van actuele sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen
 • Rollen en taken van de sociaal pedagogisch hulpverlener in het werkveld
 • (Beroeps)ethiek, waarden en normen
 • Professionele beroepshouding
 • De moeilijke kanten van het vak
 • Persoonlijke kwaliteiten van de sociaal pedagogisch hulpverlener

Professioneel begeleiden

(6 bijeenkomsten)
 • Professionele begeleidingsvaardigheden
 • Planmatig begeleiden
 • Begeleidingsmethoden en -technieken
 • Moeilijke begeleidingssituaties
 • Professionele afstand en de persoonlijke relatie met cliŽnten
 • Juridische kaders in de hulpverlening
 • WBGO en Bopz, Wet BIG
 • CliŽntenrechten
 • Privacy en dossiervorming

Ontwikkelings- en levensfasepsychologie

(6 bijeenkomsten)
 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • De baby-, peuter- en kleutertijd
 • De schooltijd en adolescentie
 • De jongvolwassenheid en de middelbare leeftijd
 • Ouderdom, dood en sterven
 • Erfelijkheid, taalontwikkeling
 • Intellectuele en morele ontwikkeling
 • Het belang van de sociale omgeving in verschillende levenfases
 • Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling
 • Ontwikkelingsproblemen

Mens en gedrag

(6 bijeenkomsten)
 • Psychologische kernbegrippen
 • De mens en zijn (sociale) omgeving
 • Hoe werkt leren en ontwikkelen
 • Sociale, cognitieve, sensomotorische en emotionele ontwikkeling
 • Psychische problemen en psychopathologie
 • Psychische problemen herkennen
 • Achtergronden en ontstaan van psychische stoornissen
 • Waarnemen en beoordelen van gedrag
 • De invloed van culturele verschillen op gedrag, normen en waarden

Schriftelijke communicatie voor hulpverleners

(6 bijeenkomsten)
 • Soorten rapportages, plannen en documenten in de hulpverlening
 • Lezen en begrijpen van specifieke rapportages, plannen en documenten
 • Het belang van het werkplan
 • Opstellen van een werkplan
 • Brononderzoek en achtergrondinformatie verzamelen en verwerken
 • Begrijpelijk rapporteren
 • Schrijfvaardigheid voor hulpverleners
 • Presentatievaardigheden

Professionele communicatie

(6 bijeenkomsten)
 • Verschillende communicatiestijlen
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Communicatie en feedback binnen groep
 • Vraag- en luistertechnieken
 • Vraaggesprekken, interviewen
 • Gesprekken leiden en regisseren
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Communicatie binnen coachings- en begeleidingsrelaties

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid naar een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw opleiding.

Propedeusegetuigschrift

Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. U rondt dan het volledige 1e jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) af. Daarmee behaalt u uw officiŽle propedeusegetuigschrift, indien u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de modules Kernbegrippen sociaal pedagogische hulpverlening en Mens en gedrag af met een schriftelijk examen. De module Professionele communicatie sluit u af met een mondeling examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgerichte ...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.