NCOI Opleidingen

HBO Management in Zorg en Welzijn - 2 jaar

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u een managementprogramma volgen dat zich puur en alleen richt op zorg en welzijn? Dan is HBO Management in Zorg en Welzijn een geschikte keuze voor u. Hierbij draait het niet alleen om het managen van de zorgvloer, maar ook om het vergaren van kennis van personeelsmanagement en organisatiekunde. Dit HBO-programma biedt u een unieke en praktijkgerichte aanpak. Topdocenten die werkzaam zijn op het gebied van management helpen u inzicht te verwerven in de belangrijkste aspecten van management in de zorg. Denkt u hierbij aan personeelsmanagement, kwaliteitszorg, organisatiegedrag, financieel management en organisatiekunde. Vanuit dit programma kunt u doorstuderen richting de HBO Bachelor Management in de Zorg, die specifiek gericht is op management in de zorg- en welzijnssector.

In de modules wordt aandacht besteed aan de volgende thema's:

Management in de zorg

(6 bijeenkomsten)
 • Organisatievormen in de zorg
 • Ontwikkelingen, marktwerking en schaalvergroting in de zorg
 • Structuur en cultuur in de organisatie
 • De klantgerichte zorgorganisatie
 • Klantgericht denken en werken
 • Organisatie-indeling en 'span of control'
 • Delegeren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Werken met budgetten
 • Diagnosebehandelcombinaties (DBC)

Financieel management voor zorg en welzijn

(6 bijeenkomsten)
 • FinanciŽle aspecten voor zorgmanagers
 • Bedrijfseconomische aspecten in de zorg
 • Financiering in de zorg
 • Werken met budgetten
 • DBC's en financiŽle aspecten
 • Investeringen
 • FinanciŽle ken- en stuurgetallen

Managementvaardigheden

(6 bijeenkomsten)
 • Stijlen van leidinggeven
 • Uw leiderschapsstijl
 • Leidinggeven en ontvangen
 • Motiveren en inspireren
 • Teambuilding en coaching
 • Delegatie en 'span of control'
 • Vaardigheidsoefeningen

Organisatiegedrag

(6 bijeenkomsten)
 • Gedrag in organisaties
 • Motivatie en werkplezier
 • Formele en informatieve besluitvorming
 • Psychologische aspecten organisatie-gedrag
 • Groepsdynamica en effectiviteit
 • Macht en politiek
 • Conflicten en spanning
 • Organisatiecultuur en gedrag
 • Organisatieverandering en -ontwikkeling

Kwaliteits- en procesmanagement in de zorg

(6 bijeenkomsten)
 • Inzicht in bedrijfskundige zorgprocessen
 • Kwaliteitsmanagement en procesbeheersing
 • Management en informatievoorziening
 • Auditing, toetsingskader en prestatie-indicatoren (PI's)
 • Sturen op resultaat
 • Zelfsturende teams

Personeelsmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Organisatie- en personeelsmanagement
 • De plek en structuur van personeelsmanagement in organisaties
 • Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment
 • Ontwikkeling, doorstroom en uitstroom van personeel
 • De juridische aspecten van personeelsmanagement
 • Prestatiemanagement
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ziekte en verzuim
 • Medezeggenschap
 • Trends en ontwikkelingen in personeelsmanagement

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
Deze laatste module bestaat uit 2 aparte bijeenkomsten van 3 uur en staat volledig in het teken van uw eindopdracht. Bij aanvang is er een bijeenkomst die u voorbereidt op het schrijven van de opdracht. De 2e bijeenkomst staat in het teken van uw voortgang. U krijgt nuttige tips en aanwijzingen van uw docent om uw opdracht succesvol af te ronden. U gaat op praktijkgerichte wijze met de opgedane kennis en vaardigheden aan de slag in uw eigen werkomgeving. U werkt aan de hand van de ALP-methodeģ aan een beleidsplan voor uw eigen organisatie, waarin u alle onderdelen van de opleiding verwerkt.

Propedeusegetuigschrift

Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. U rondt dan het volledige 1e jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Management in de Zorg af. Daarmee behaalt u uw officiŽle propedeusegetuigschrift, indien u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de modules Management in de zorg en Financieel management voor zorg en welzijn af met een schriftelijk examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Ter afsluiting werkt u aan een eindopdracht. Heeft u voor alle ...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.