NCOI Opleidingen

HBO Business Controller

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Dit unieke programma op HBO-niveau is gericht op de professionele business controller. Als business controller bent u verantwoordelijk voor de tijdige, volledige en betrouwbare financiŽle informatievoorziening aan het management van de onderneming. In dit HBO-programma wordt aandacht besteed aan de financiŽle informatievoorziening, analyse en rapportage. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor internal auditing, governance en compliance. U bent na deze opleiding tevens in staat de risico's tijdig te onderkennen en de juiste instrumenten te gebruiken om 'in control' te blijven. Het diploma kan eventueel als vrijstelling worden ingebracht in de NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding Financieel-Economisch Management van Hogeschool NCOI.

De opleiding is opgebouwd uit 4 modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

FinanciŽle informatievoorziening

(8 bijeenkomsten)
 • Vaststellen van de informatiebehoefte
 • Organisatiebesturing en informatie
 • Beheren van informatie
 • De waarde en kwaliteit van (financiŽle) informatie
 • Kennismanagement
 • Informatiesystemen
 • Soorten beslissituaties en informatie
 • FinanciŽle informatievoorziening
 • Managementinformatie
 • Het informatieverzorgingsproces

FinanciŽle analyse en rapportage

(8 bijeenkomsten)
 • FinanciŽle informatiebehoefte
 • FinanciŽle positie korte en lange termijn
 • Performance in kosten en baten
 • Debiteurenbeheer
 • Managen van de liquiditeitspositie
 • Kasstroomoptimalisatie en -overzicht
 • Opstellen van managementrapportages
 • Tussentijdse rapportages en forecasting
 • Jaarrekening
 • Consolidatie
 • Overzicht van wet- en regelgeving

Internal auditing, governance en compliance

(8 bijeenkomsten)
 • Relatie auditing en governance
 • De opdrachten aan de internal auditor
 • De aanpak van de internal auditor
 • Omgaan met risico's in internal audits
 • Interne beheersing en compliance
 • Besturen en beheersen
 • Informatievoorziening
 • Compliance en toezicht

Riskmanagement en managerial controls

(8 bijeenkomsten)
 • Risicoanalyse
 • Risicoreductie
 • Acceptabele risico's
 • ERM; Enterprise Riskmanagement Model
 • Interne en externe beheersing en control
 • Basis van managementcontrol
 • Sturen op (risico's van) kosten(overschrijding)
 • Ontwerpen managementcontrolsystem
 • Verbeteren managementcontrolsystem

In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit de module FinanciŽle analyse en rapportage af met een schriftelijk examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma 'HBO Business Contro...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.