NCOI Opleidingen

HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Leerlingen met gedragsstoornissen of leerbeperkingen vormen een bijzondere categorie in het onderwijs. De problematiek die deze leerlingen vertonen kost de leerkrachten vaak heel wat hoofdbrekens. Sommige kinderen zullen bijvoorbeeld last hebben van een motorische stoornis waardoor zij minder kunnen. Hoe gaat u om met deze kinderen? Geeft u gewoon de normale wijze van onderwijs of past u uw aanpak aan? En hoe kunt u kinderen met bijvoorbeeld ADHD de juiste aandacht geven waardoor ze zich toch kunnen concentreren op de lesstof? Dit HBO-programma biedt u de antwoorden. Door middel van een zeer praktijkgerichte aanpak leert u meerdere mogelijke aanpakken om kinderen die extra aandacht nodig hebben, ook echt die extra aandacht te kunnen geven. Daarnaast krijgt u inzicht in het gedrag van kinderen en leert u dit beter begrijpen. De opleiding wordt verzorgd door ervaren professionals. Deze opleiding kan mogelijk als minor worden ingezet in diverse lerarenopleidingen van Hogeschool NCOI.

De opleiding is opgebouwd uit 2 modules. In de modules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Gedragsproblemen in de school

(8 bijeenkomsten)
 • Het gemiddelde kind bestaat niet
 • Storend gedrag in de klas
 • Agressief gedrag
 • Meervoudig risicomodel
 • Gedragsprobleem of -stoornis?
 • DSM-4 en houdbaarheid van diagnostiek
 • AD(H)D, ODD en CD
 • Overleg met ouders over gedrag
 • Sociale vaardigheden
 • Contactstoornissen
 • Autisme, ASS en asperger
 • Begeleiding en hulpverlening
 • Passend onderwijs

Leerbeperkingen

(8 bijeenkomsten)
 • Orthopedagogisch en orthodidactisch handelen
 • Verstandelijk beperkt of zwakbegaafd
 • Hoogbegaafdheid
 • Dyslexie en dyscalculie
 • DCD
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Handelingsplannen
 • Interne begeleiding
 • Remedial teaching
 • Ambulante begeleiding
 • Verwijzingen naar speciaal onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2590 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt beide modules af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald? Dan ontvangt u het diploma 'HBO Passend Onderwijs en Zorgverbreding' van Hogeschool NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.