Onderwijsinstelling

HBO Sociaal Pedagogisch Begeleiden

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In dit compacte HBO-programma worden belangrijke thema's van sociaal pedagogisch werk behandeld. U ontwikkelt zich sterk op het gebied van pedagogisch begeleiden en professionele communicatie binnen de hulpverlening. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de kern van het vak sociaal pedagogisch werk. Kortom, een uitstekende start in dit vakgebied op HBO-niveau. Bovendien rondt u met deze opleiding al een belangrijk deel af van de volledige HBO Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Hogeschool onderwijsinstelling.

De opleiding is opgebouwd uit 3 modules. In de modules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Kernbegrippen sociaal pedagogische hulpverlening

(6 bijeenkomsten)
 • Overzicht van en ontwikkelingen in het werkveld van sociaal pedagogische hulpverlening
 • De invloed van actuele sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen
 • Rollen en taken van de sociaal pedagogisch hulpverlener in het werkveld
 • (Beroeps)ethiek, waarden en normen
 • Professionele beroepshouding
 • De moeilijke kanten van het vak
 • Persoonlijke kwaliteiten van de sociaal pedagogisch hulpverlener

Professioneel begeleiden

(6 bijeenkomsten)
 • Professionele begeleidingsvaardigheden
 • Planmatig begeleiden
 • Begeleidingsmethoden en -technieken
 • Moeilijke begeleidingssituaties
 • Professionele afstand en de persoonlijke relatie met cliŽnten
 • Juridische kaders in de hulpverlening
 • WBGO en Bopz, Wet BIG
 • CliŽntenrechten
 • Privacy en dossiervorming

Professionele communicatie

(6 bijeenkomsten)
 • Verschillende communicatiestijlen
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Communicatie en feedback binnen een groep
 • Vraag- en luistertechnieken
 • Vraaggesprekken, interviewen
 • Gesprekken leiden en regisseren
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Communicatie binnen coachings- en begeleidingsrelaties

In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool onderwijsinstelling voor meer informatie.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Kernbegrippen sociaal pedagogische hulpverlening af met een schriftelijk examen. Verder sluit u de module Professioneel begeleiden al met een praktijkgerichte opdracht. Als laatste rondt u de module Professionele communicatie af ...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.