International Management Forum

Informatiemanagement in de Publieke Sector

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau u wordt gezocht!

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment met name in publieke organisaties veel gevraagd. Wilt u uw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor u!

Opleidingsinhoud

DAG I
OCHTENDPROGRAMMA
Informatiemanager in publieke organisaties
 • Wat zijn de dilemma's rondom informatie en het gebruik daarvan in publieke organisaties?
 • Informatiemanagement modellen: AIM (Amsterdams Informatiemanagement Model), BIA (Business & IT Alignment), BiSL en BiSL Next
 • Toepassing van het AIM model: relatie met bedrijfsvoering, eigen vakgebied en IT
 • BiSL-diagnose voor business informatiemanagement
 • Rollen en samenwerking binnen en buiten informatiemanagement
 • Business & IT Alignment (BIA): alignment maturity model van Luftman
 • BIA assessment

MIDDAGPROGRAMMA
Trends in informatiemanagement
 • Digitale transformatie en de digitale wereld
 • CIO 3.0
 • Digitaal leiderschap
 • Digitale innovatie
 • Agile en DevOps
 • Lean
 • De informatiemanager als trendwatcher en business adviseur

DAG II
OCHTENDPROGRAMMA
Van strategie naar informatieplan
 • Business strategie
 • Missie, visie, waarden en gedrag
 • Business model
 • Business & Informatieplanning (B&IP), het Novius model
 • Uitgangspunten, architecturen, actiepunten en veranderportfolio
 • Klanten en dienstverlening
 • Processen en organisaties
 • Informatie en applicaties
 • IT-infrastructuur
 • Samenhang en complexiteit beheersbaar maken

MIDDAGPROGRAMMA
Stap voor stap naar een concreet veranderplan
 • Het belang van portfolio management
 • Succescriteria van portfolio's
 • Het belang van business cases
 • Opstellen van business cases
 • Soorten baten (kwalitatief en kwantitatief)
 • Van business case naar projecten

DAG III
OCHTENDPROGRAMMA
Rol van de architectuur functie
 • Wat is Enterprise Architectuur?
 • Vormen van Enterprise Architectuur
 • Enterprise Architectuur: toegevoegde waarde
 • Architectuur raamwerken
 • Wat is Service Oriented Architecture (SOA)?
 • Applicaties in een Service Oriented Architecture (SOA)
 • Wat is een software-architectuur?
 • Software-architectuur: basis concepten
 • De rol van architectuur in het ontwerpproces

MIDDAGPROGRAMMA
Werken onder architectuur
 • Verschillende typen architecturen
 • Het architectuur proces
 • Valkuilen bij werken onder architectuur
 • Referentie architecturen
 • NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur)
 • Architectuur producten
 • Inbedden van architectuur
 • Architectuur zichtbaar maken

DAG IV
OCHTENDPROGRAMMA
Datamanagement
 • De rol en waarde van data binnen organisaties in de publieke sector
 • Datamanagement
 • Corporate data model
 • Belang van data
 • Welke data moet gemeenschappelijk gebruikt worden?
 • Aan welke regels moet het beheer en gebruik van data voldoen?
 • De oorzaken van slechte data kwaliteit
 • Rollen en verantwoordelijkheden in datamanagement
 • Toezien op adequaat databeheer: beveiliging, privacy, integriteit en actualiteit

MIDDAGPROGRAMMA
Datagedreven organisaties in de publieke sector
 • Conventionele en predictive analytics
 • Data warehouse
 • Technologisch ecosysteem van Big Data
 • Data visualisatie
 • Toepassingen van Big Data
 • Big Data doelstellingen ontwikkelen
 • Big Data voor publieke organisaties: toekomstscenario's

DAG V
OCHTENDPROGRAMMA
Opdrachtgeverschap en outsourcing
 • Motieven voor outsourcing
 • Shared services
 • Positieve business case voor outsourcing
 • Planmatige aanpak van het sourcingsproces
 • Ontvlechtbaarheid van processen
 • Goed opdrachtgeverschap
 • Selectie van leveranciers
 • Contract
 • Goed performance management
 • Contract- en leveranciersmanagement
 • Regie op het gebruik van de cloud

MIDDAGPROGRAMMA
Informatiemanagement inrichting
 • Mandaat
 • Informatiemanagement ophangen in de organisatie
 • Kernwerkzaamheden van de informatiemanager
 • Eisen aan de informatiemanager
 • Capaciteit en werklast
 • Keuze inrichtingsscenario's

Opleidingsduur

5 dagen

Kosten

De kosten van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector bedragen 3.680,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, documentatiemateriaal en 4 boeken (t.w.v. 145,-).

Bijzonderheden

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties staan de komende jaren voor forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie wordt u geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.

Het doel van de 5-daagse opleiding Informatiemanagement in de Publieke Sector is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma's op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Plaatsen / leslocaties

Omgeving Amersfoort

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.