NCOI Opleidingen

Masterclass Management voor Overheid en Non-Profit

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Omgaan met krappe budgetten, het afleggen van openbare verantwoording en het omgaan met gevoelige maatschappelijke thema's. Dit zijn allemaal aspecten waarmee u als manager binnen de overheid en non-profit te maken krijgt. Deze Masterclass bereidt u hierop voor. U ontwikkelt kennis en vaardigheden om uw organisatie goed te structureren en te managen. U kunt hierdoor met een duidelijke visie sturing geven. U gaat aan de slag met diverse praktijkopdrachten, waarin u zich bezighoudt met de concrete vertaling van strategisch en tactisch management naar organisatie en processen binnen iedere organisatie voor overheid en non-profit.

In deze Masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Management binnen overheid en non-profit
 • Overeenkomsten en verschillen met profit
 • Specifieke uitgangspunten voor overheid en non-profit
 • Beleidskaders, politiek en wettelijk kader

Organisatietheorie
 • De relatie tussen organisaties en menselijke activiteiten
 • Organisatietheorie in de praktijk

Organisatie en management
 • Organisatiestructuren en -cultuur
 • Inrichten van organisaties

Organisatie(her)ontwerp
 • Basisvormen van organisaties
 • Strategievorming en organisatiestructurering
 • Opbouw en uitbouw van de organisatiestructuur
 • Organisatieverandering en -structuur
 • Organisatiere-engineering

Management en besluitvorming
 • Beleids- en managementcyclus
 • Organisatiegedrag en leiderschap
 • Management control
 • Sturen op key performance indicators (KPI)
 • Borging in de organisatie

Uitdagingen en implicaties voor organisaties en managers
 • Implicaties van organisatiewijzigingen en actuele thema's
 • Governance
 • Integriteit en ethiek in publieke en non-profitorganisaties
 • Verantwoording en transparantie

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

2490 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit de Masterclass af met een plan voor uw eigen organisatie. In deze eindopdracht koppelt u de theorie van de managementcyclus aan uw eigen werksituatie. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het diplo...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.