NCOI Opleidingen

Masterprogramma Social Work & Innovation

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Zoekt u een programma dat naadloos aansluit op de actuele ontwikkelingen binnen de sociale sector? Dan is dit Masterprogramma precies wat u zoekt. In de 4 samenhangende Masterclasses doorgrondt u het actuele sociale beleid in relatie tot de veranderende rollen van bestuurder, professional, actieve burger en de participatie van kwetsbare groepen. U ontwikkelt belangrijke kennis en doet vaardigheden op om verandermanagement praktisch vorm te geven. Na het volgen van deze opleiding kunt u als professional of manager in social work het verschil maken. U vertaalt prangende vraagstukken uit de praktijk naar resultaatgerichte programma's. Dat maakt dit praktijkgerichte Masterprogramma geschikt voor iedereen. Dit diploma kan mogelijk een vrijstelling opleveren in de erkende Master Social Work & Innovation van NCOI University of Applied Sciences.

De opleiding bestaat uit 4 Masterclasses en is als volgt opgebouwd:

Masterclass Activerend Burgerschap

(8 bijeenkomsten)
 • Sociaal-ecologische benaderingen van social work
 • Activeren en stimuleren van mensen en groepen
 • Sociaal beleid en vermaatschappelijking van de zorg
 • Participatie van kwetsbare groepen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een beperking
 • Burgerparticipatie en regelgeving
 • Regie voeren bij burgerparticipatie

Masterclass Systeemgericht Werken

(8 bijeenkomsten)
 • Inleiding in systeemdenken
 • Positief relationeel herformuleren
 • Structurele stroming, invoegen en herstructureren
 • Taxatie van systemen
 • Werken met genogrammen
 • Intergenerationele stroming, loyaliteit en meervoudige partijdigheid
 • Narratieve stroming
 • De persoon van de therapeut
 • Transculturele vaardigheden
 • InterveniŽrend (onder andere circulair) interviewen
 • Partnerrelatiegesprekken
 • Geweld in relaties
 • Systeemgericht werken in organisatiecontext

Masterclass Social Work en Regelgeving

(8 bijeenkomsten)
 • Actuele ontwikkelingen Wmo, Wet langdurige zorg en Welzijn Nieuwe Stijl
 • Sterke netwerken als sturingsfilosofie
 • Succesvol samenwerken van sectoren Wonen, zorg en welzijn en lokale overheid
 • De burger centraal
 • Best practices binnen de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl
 • Toegevoegde waarde van ketenpartners
 • Gezamenlijk werken aan innovatie en verbeterplannen
 • Zakelijke en financiŽle inrichting van integrale samenwerking binnen social work
 • Wmo en wijkgericht werken

Masterclass Social Work en Verandering

(8 bijeenkomsten)
 • Actuele ontwikkelingen binnen social work
 • Sociaal beleid
 • Innoveren binnen social work
 • Maatschappelijke positie van het sociaal werk
 • Vermaatschappelijking en burgerparticipatie
 • Rollen van bestuur, management, professionals en burgers
 • Samenwerken in netwerken
 • Regie in complexe omgevingen
 • Dilemmamanagement
 • Verandermanagement in de praktijk

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

8890 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt iedere Masterclass af met een eindopdracht. Behaalt u voor alles een voldoende beoordeling, dan ontvangt u het diploma 'Masterprogramma Social Work Innovation' van NCOI University of Applied Sciences.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.