NCOI Opleidingen

HBO Klassenmanagement en Leerlingbegeleiding

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In dit HBO-programma ligt de focus op het professioneel omgaan met een klas en het begeleiden van groepen. U krijgt inzicht in groepsprocessen, adolescentenpsychologie en u leert om te gaan met conflicten. Hiermee krijgt u de juiste tools om goed voorbereid en overtuigend uw klas te kunnen managen.

De opleiding bestaat uit 2 modules:

Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding

(6 bijeenkomsten)
 • Jongeren als doelgroep
 • Fases in de ontwikkelingspsychologie
 • Fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling
 • Identiteitsontwikkeling
 • Aanleg en beļnvloeding
 • Motivatie
 • Ouders en thuis
 • Communiceren met jongeren
 • Leerlingbegeleiding
 • Leerproblemen en -stoornissen
 • Zorgstructuur en verwijzing
 • Werken met handelingsplannen
 • Positive Behavior Support

Groepsdynamica en klassenmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Werkrelaties in het onderwijs
 • Grensbewaking en -verdediging
 • Directief en responsief handelen
 • Omgaan met een lastige klas
 • Functies van groepen en groepsleden
 • Conflicten binnen en tussen groepen
 • Macht en leiding in groepen
 • Regels en afspraken
 • Afstemming met collega's
 • Negatieve relatiepatronen
 • Feedback en gespreksvoering
 • Gesprekstechnieken
 • Kritische zelfreflectie
 • Taalgericht vakonderwijs en referentieniveaus taal

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1890 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De module Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding sluit u af met een schriftelijk examen. De module Groepsdynamica en klassenmanagement wordt afgerond met een praktijkgerichte moduleopdracht. Heeft u voor beide onderdelen een voldoende beha...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.