IMF Academy (International Management Forum)

Functioneel Beheer in de Publieke Sector

Algemene informatie over de cursus

Door het toenemende belang van informatievoorziening binnen publieke organisaties wordt ook Functioneel Beheer als discipline steeds belangrijker. Functioneel Beheer focust zich op het beheer aan de vraagkant en richt zich op de gebruikers. Het gaat hierbij niet om de IT-techniek, maar om de ondersteuning van de bedrijfsprocessen door een goede informatievoorziening.

De Functioneel Beheerder is de verbindende factor als het gaat om relaties met andere partijen, zoals gebruikers, systeembeheer, gegevensbeheer, leveranciers en management. Tevens moet de Functioneel Beheerder specialistische kennis van zijn eigen vakgebied kunnen combineren met kennis van de functionaliteiten van software en IT. Dit alles stelt forse eisen aan de competenties van de Functioneel Beheerder.

Het aantal Functioneel Beheerders met een gedegen professionele basis is nog relatief gering binnen de publieke sector. Wilt u als publieke organisatie meer invloed uitoefenen op uw toekomstige informatievoorziening, dan is het zaak uw Functioneel Beheer te versterken. Professionalisering van de Functioneel Beheerders in uw organisatie c.q. investeren in hun kennis en vaardigheden is daarbij een must.

In deze actuele en praktijkgerichte opleiding krijgt u als Functioneel Beheerder de juiste handvatten aangereikt om de organisatie rondom Functioneel Beheer succesvol vorm te geven en de rol van Functioneel Beheerder in een publieke organisatie beter uit te voeren.

Inhoud van de cursus

DAG I
Functioneel beheer en het BiSL raamwerk
 • Functioneel Beheer in de Publieke Sector: inleiding
 • Business informatiemanagement en de Functioneel Beheerder
 • BiSL, het raamwerk voor Business Informatiemanagement
 • Uitvoerende, sturende en richtinggevende processen
 • Processen van Functioneel Beheer
 • Relatie tussen BiSL en de andere beheermodellen: ASL, het raamwerk voor applicatiemanagement en ITIL, het raamwerk voor IT-servicemanagement
 • Business IT Alignment
 • Negenvlaksmodel
 • Informatiemanagement in het negenvlak
 • Toepassingen negenvlaksmodel

DAG II
Functioneel Beheer ondersteunen van het gebruik
 • Het proces gebruikersondersteuning
 • Call registratie en afhandeling
 • Tooling
 • De rol van key-users in het proces gebruikersondersteuning
 • Communicatie met de gebruikers
 • Het proces beheer bedrijfsinformatie
 • Databeheer en BiSL
 • Autorisatiebeheer
 • Informatiebeveiliging
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Het proces operationele IT-aansturing
 • Regie op het gebruik van cloud computing
 • Dienstverleningsovereenkomsten/Service Level Agreements (SLA)
 • Het belang van SLA's bij het operationeel aansturen van IT-leveranciers

DAG III
Functioneel Beheer vernieuwen van de informatievoorziening
 • Wat moet het nieuwe of vernieuwde informatiesysteem gaan doen en hoe moet het werken (requirements)?
 • De rol van de Functioneel Beheerder bij het opstellen en analyseren van requirements
 • Het requirementsproces op hoofdlijnen
 • Het functioneel ontwerp
 • Waterval en Agile-aanpak
 • Het proces Wijzigingsbeheer
 • Kiezen voor standaardpakketten of maatwerk
 • Projectmatig werken
 • Scrum in vogelvlucht
 • Rollen in het Scrumteam
 • DevOps in de organisatie

Dag IV
Functioneel Beheer invoeren van nieuwe of vernieuwde informatievoorziening
 • Toetsen en testen
 • Ontwikkelen en beheren van acceptatie criteria
 • Risicoanalyse en de impact op de test
 • Product- en proceskwaliteit
 • Testsoorten: acceptatietesten als Functionele Acceptatie Test, Gebruikers Acceptatie Test en de Exploitatietest
 • Testontwerptechnieken
 • Releasematig werken
 • Continuous integration en automatisch testen
 • Transitie voorbereiden
 • Transitie op de nieuwe of gewijzigde informatievoorziening in gebruik nemen
 • Valkuilen bij transities

DAG V
Verbeteren van de processen en de organisatie van Functioneel Beheer
 • Verbeteren van de BiSL-processen
 • BiSL zelfevaluatie
 • Volwassenheidsniveau van de processen
 • Analyse en besluitvorming
 • Implementatieplan
 • Meten van de implementatie van BiSL-processen
 • Lean
 • Kanban
 • De Functioneel Beheerder: taken en bevoegdheden
 • De Functioneel Beheerder: competenties
 • Werklast
 • Organisatie van de ophanging van Functioneel Beheer in de organisatie: gecentraliseerd, gedecentraliseerd, gedetacheerd of gedelegeerd
 • Hulpmiddelen
 • Samenwerking Functioneel Beheerder en informatiemanager
 • BiSL Next

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector.

Duur van de cursus

5 lesdagen

Kosten van de cursus

De kosten van de 5-daagse opleiding Functioneel Beheer in de Publieke Sector bedragen 3.680 (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. alle lunches, koffie/thee, het lesmateriaal en 4 boeken (t.w.v. 150,-).

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.