Markus Verbeek Praehep

Praktijkdiploma Assistent-Controller

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In deze opleiding werk je stevig aan jouw toekomst. Je krijgt alle benodigde kennis en vaardigheden aangereikt die je nodig hebt in jouw ondersteunende rol van assistent-controller. Denk hierbij aan het bewaken van de financieel-bedrijfskundige processen en geldstromen en het zorgdragen voor een goede informatievoorziening. Bovendien behaal je met dit programma tegelijkertijd de beide praktijkdiploma's 'Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)' en 'Bestuurlijke Informatievoorziening (BIVģ)'. Deze boeiende opleiding biedt dus uitstekende perspectieven. Het diploma kan bovendien mogelijk vrijstelling opleveren in de HBO Bacheloropleidingen SPD Bedrijfsadministratie en Accountancy.

MBA Bedrijfsadministratie

(10 bijeenkomsten)
 • Inrichten van de boekhouding
 • Uitgangspunten van financiŽle administratie
 • Budgettering en administratie
 • Permanence
 • Projectadministratie en resultaatberekening per project
 • Journaliseren van financiŽle feiten
 • Examentraining

MBA Belastingwetgeving

(10 bijeenkomsten)
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Omzetbelasting
 • Examentraining

MBA Kostencalculatie

(10 bijeenkomsten)
 • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en -bewaking
 • Kostprijsberekening
 • Voor- en nacalculatie
 • Capaciteitsberekeningen
 • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Opstellen van een masterbudget
 • Examentraining

MBA Financiering

(10 bijeenkomsten)
 • Investeringsselectie
 • Vermogensbehoefte bepalen
 • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • Interne en externe verslaggeving
 • Opstellen van een balans
 • Ondernemersprestaties: kengetallen
 • Examentraining

Bestuurlijke informatievoorziening BIV

(8 bijeenkomsten)
 • Organisatie, informatie, bestuurlijke informatievoorziening en typologie
 • Interne controle, interne beheersing en automatisering
 • Inkoop- en voorraadproces
 • Verkoopproces
 • Handelsbedrijven en liquide middelen
 • Productiebedrijven
 • Dienstverlenende bedrijven en personeel

OriŽntatie op de beroepspraktijk

(2 bijeenkomsten)
 • Inzicht in de kerncompetenties accountant/financieel manager om het beroep uit te kunnen oefenen
 • Ontstaansgrond van het vakgebied accountancy
 • De agency-theorie en de leer van het gewekte vertrouwen
 • Ethische vraagstukken en diverse dilemma's in de praktijk
 • Ethiek, integriteit en codes

Communicatieve vaardigheden

(6 bijeenkomsten)
 • Basisbegrippen communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Conflicten hanteren en onderhandelen
 • Vergaderen en klachten afhandelen
 • Tweegesprekken
 • Presenteren

Deze opleiding kun je zowel overdag of 's avonds op diverse locaties volgen. Afhankelijk van je keuze is het mogelijk dat je soms enkele bijeenkomsten volgt op een andere dag of avond. Het bijeenkomstenoverzicht wordt ruim op tijd bekendgemaakt.

Propedeusegetuigschrift

Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volg je feitelijk de HBO Bacheloropleiding. Je rondt dan het volledige 1e jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie af. Daarmee behaal je je officiŽle propedeusegetuigschrift indien je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3695 euro
Prijs is exclusief eventuele BTW, examenkosten, materiaalkosten etc.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.