NCOI Opleidingen

HBO Leergang Technische Bedrijfskunde

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Tijdens deze leergang ontwikkelt u de essentiŽle kennis en vaardigheden die in de praktijk van technische bedrijfskunde nodig zijn. Onze topdocenten leggen tijdens de bijeenkomsten constant de link met uw dagelijkse praktijk. U maakt tijdens deze opleiding een bedrijfskundige ontwikkeling door op technisch vlak. U verbindt bedrijfskunde, techniek en IT. Daarnaast kunt u deze leergang later mogelijk als vrijstelling inbrengen in de volledige NVAO-geaccrediteerde Bachelor Technische Bedrijfskunde van Hogeschool NCOI.

Fase 1

Deze fase bestaat uit 6 modules en een eindopdracht.

Management en organisatie

(6 bijeenkomsten)
 • Verschillende soorten organisaties
 • Management en besluitvorming in organisaties
 • Organisaties en hun omgeving
 • Concurrentie en strategie
 • Operationeel management
 • Leidinggeven en ontwikkelen
 • Motiveren en belonen
 • Organisatiestructuur, sturing en coŲrdinatie

Logistiek management en IT

(6 bijeenkomsten)
 • De rol van informatie in organisaties
 • Informatievoorziening
 • Besturing van logistieke processen
 • Implementatieplanning
 • Supply chain management
 • Vraaggestuurde logistiek
 • Logistiek en IT
 • ERP
 • Voorraadbeheersing

Procesmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Inzicht in bedrijfskundige processen
 • Organisatie en planning
 • Kwaliteitsmanagement en procesbeheersing
 • Management en informatievoorziening
 • Kengetallen en stuurgrootheden
 • Performance-indicatoren
 • Sturen op resultaat
 • Procesverbetering

Marketingmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Moderne marketing in organisaties
 • Behoefte en gedrag van afnemers
 • Marktonderzoek
 • Marktsegmentatie, positionering en branding
 • Aanbod, assortiment en prijsstrategie
 • Online marketing en marketingcommunicatie
 • Verkoopkanalen en distributie
 • Marketingstrategie
 • Internationaal marketingbeleid

Bedrijfseconomische aspecten

(6 bijeenkomsten)
 • Praktische bedrijfseconomie
 • Werken met getallen
 • Lezen van financiŽle overzichten
 • Investeringen
 • Business control
 • Interpretatie van cijfers
 • Winst en verlies
 • FinanciŽle informatievoorziening voor managers

Toegepaste technische bedrijfskunde

(6 bijeenkomsten)
 • Technisch bedrijfskundige vraagstukken
 • Voorraad, wachtrij en planning
 • Onderzoeksvoorstel formuleren
 • Methoden en technieken
 • Uitvoeren bedrijfskundig onderzoek
 • Bedrijfskundige analyse
 • Oplossen kwaliteitsproblemen
 • Procesverbetervoorstellen

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze fase af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur hierop voorbereid. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid naar een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw fase.

Fase 2

Fase 2 van deze leergang bestaat uit 4 modules en een integrale eindopdracht.

Product- en procesontwikkeling

(8 bijeenkomsten)
 • Research en development
 • Industrieel ontwerp
 • CAD-engineering
 • Productspecificaties en -volumes
 • (Her)ontwerp van productielijnen
 • Fabriekslay-out
 • Implementatie van nieuwe processen

Kwaliteits- en veiligheidsmanagement

(8 bijeenkomsten)
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit
 • Normen, standaarden en specificaties
 • Veiligheidsaspecten en -voorschriften
 • Kwaliteitsprofielen
 • Plan-Do-Check-Act-cyclus
 • Kwaliteitsinformatiesystemen
 • Service- en onderhoudsplanning
 • FinanciŽle aspecten van kwaliteit
 • Planning-en-controlcyclus

Organisatie en verandering

(8 bijeenkomsten)
 • Wat is verandermanagement?
 • Doel en achtergrond van veranderen
 • Veranderen en organisatiecultuur
 • Veranderstrategie en interventies
 • Succesfactoren
 • Communicatie tijdens veranderproces
 • Weerstand tegen verandering
 • Implementatie van veranderingen
 • Evaluatie van veranderingen

Bedrijfskundige informatica

(8 bijeenkomsten)
 • De rol van informatie
 • Informatievoorziening
 • Informatieanalyse
 • Technische specificaties
 • Functioneel ontwerp
 • Systematisch testen
 • Implementatieplanning
 • Cases en toepassingen

Integrale eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze leergang af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur hierop voorbereid. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden.

Ook in de 2e fase kunt u deze opleiding combineren met een uniek praktijkprogramma. Wat u leert, past u toe in de praktijk. U legt uw praktijkervaringen meteen vast in een portfolio. Een professional geeft u daarbij ook gericht feedback. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van de opleiding naar uw praktijk. Met het praktijkprogramma houdt u ook optimaal aansluiting bij een eventuele vervolgstudie richting een volledige Bachelorgraad. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Propedeusegetuigschrift

In de 1e fase van deze opleiding is dit aantrekkelijke programma te combineren met een praktijkprogramma waarmee u parallel loopt aan het HBO Bachelorprogramma. U rondt dan het volledige eerste jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde af. Daarmee behaalt u uw officiŽle propedeusegetuigschrift.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

6090 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de modules Management en organisatie, Procesmanagement, Bedrijfseconomische aspecten, Bedrijfskundige informatica en Kwaliteits- en veiligheidsmanagement af met een schriftelijk examen. De overige modules sluit u af met praktijkgerichte op...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.