NCOI Opleidingen

HBO Toerisme en Vrijetijdsmanagement (TVM) - 1 jaar

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Tijdens dit programma ontwikkelt u kennis op het gebied van toerisme en vrijetijdsmanagement en alle aspecten die daarbij komen kijken. In het programma staat het begrip 'beleving van vrije tijdī centraal. De praktijkgerichte aanpak van NCOI maakt dat u de theorie direct in de praktijk leert toepassen. Dit maakt u meteen succesvoller. Na dit programma is het mogelijk de volledige NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding Management, specialisatie Toerisme en vrije tijd te volgen bij Hogeschool NCOI.

De opleiding is opgebouwd uit 6 modules en een eindopdracht. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Vrijetijdsmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Uitgangspunten vrijetijdsmanagement
 • Historische kennis van vrijetijdsmanagement
 • Vrijetijdsconcepten
 • Verschillende vrijetijdsproducten
 • Trends zien en herkennen
 • Imagineering
 • Belangrijke ontwikkelingen in de branche

Evenementenorganisatie

(6 bijeenkomsten)
 • Organiseren van evenementen in projecten
 • Vergunningen
 • Inrichten evenemententerrein
 • Logistiek en transport
 • Sociale hygiŽne
 • Veiligheidsaspecten
 • Sales en marketing voor evenementen
 • FinanciŽle aspecten

Toerismemanagement

(6 bijeenkomsten)
 • De toerismemarkt
 • Ontwikkelen van toeristische producten
 • Toerismebeleid
 • Sociaal-culturele aspecten van toerisme
 • Marketing en reclame
 • Werken met begrotingen
 • Toerisme en duurzaamheid
 • Trends en ontwikkelingen

Projectmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Kenmerken van projectmatig werken
 • Rolverdeling in projecten
 • Fases in de projectcyclus
 • Werken met projectdoelstellingen
 • Planmatig werken
 • Projectplanning en -beheersing

Bedrijfseconomische aspecten

(6 bijeenkomsten)
 • Praktische bedrijfseconomie
 • Werken met getallen
 • Lezen van financiŽle overzichten
 • Investeringen
 • Business control
 • Interpretatie van cijfers
 • Winst en verlies
 • FinanciŽle informatievoorziening voor managers

Marketingmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Moderne marketing in organisaties
 • Behoefte en gedrag van afnemers
 • Marktonderzoek
 • Marktsegmentatie, positionering en branding
 • Aanbod, assortiment en prijsstrategie
 • Online marketing en marketingcommunicatie
 • Verkoopkanalen en distributie
 • Marketingstrategie
 • Internationaal marketingbeleid

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo krijgt u uitstekende begeleiding en rondt u uw opleiding succesvol en praktijkgericht af.

In het praktijkprogramma legt u praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de modules Vrijetijdsmanagement en Bedrijfseconomische aspecten af met een schriftelijk examen. De overige modules rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle onderdelen en de eindopdracht een voldoende beoordeling beha...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.