NCOI Opleidingen

HBO Bestuurskunde - 2 jaar

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Hoe functioneert het openbaar bestuur? Wat is het verschil tussen overheidsorganisaties en organisaties en instellingen buiten de overheid? Welke aspecten spelen een rol binnen de overheid en in hoeverre beÔnvloeden deze aspecten het overheidsoptreden? In dit HBO-programma Bestuurskunde krijgt u antwoord op deze vragen. U wordt opgeleid voor beleidsfuncties bij de overheid of bij instanties en organisaties die aan de overheid zijn gerelateerd, zoals waterschappen, vakbonden en werkgeversorganisaties. Centraal binnen de opleiding staan politieke en maatschappelijke verhoudingen en het management bij de overheid. U gaat in de inspirerende bijeenkomsten actief aan de slag met cases, discussies en praktijkopdrachten. Dit programma vormt een uitstekende basis om door te studeren richting de volledige, door de NVAO geaccrediteerde, HBO Bachelor Bestuurskunde van Hogeschool NCOI.

De opleiding is opgebouwd uit 6 modules en een eindopdracht:

Sociologie

(6 bijeenkomsten)
 • Inleiding sociologie
 • Gedragspatronen
 • Sociologie in uw vakgebied
 • Maatschappelijke vraagstukken en actualiteit
 • Ontwikkelen van oplossingen
 • Invloeden vanuit maatschappij
 • Immigratie
 • Ethiek
 • Criminaliteit
 • Scholing
 • Kwaliteit van de samenleving

Bestuurskundig financieel management

(6 bijeenkomsten)
 • Financieel beheer bij de overheid
 • Belangrijkste bedrijfseconomische begrippen
 • Kengetallen en financiŽle ratio's
 • Planning en besluitvorming
 • Managementcontrol
 • Budgettering en begroting
 • Prestatiemeting
 • Kostenverbijzondering en interne verrekening
 • Investeringsselectie
 • Externe verslaggeving
 • Rijksoverheid
 • Gemeentelijke overheid

Bestuursrecht

(6 bijeenkomsten)
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Bestuursorganen en bevoegdheden
 • Bestuurshandelingen
 • Besluit, beschikking, beleidsregels, algemeen verbindend voorschrift
 • Besluitvorming(sprocedure)
 • Legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Verkeer tussen burgers en bestuursorganen
 • Handhaving

Politiek en bestuur

(6 bijeenkomsten)
 • Politiek in Nederland
 • De grondwet
 • Nederlandse staatsinrichting
 • Wetsbegrip en grondrechten
 • Het Nederlandse bestuursorgaan
 • Politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Nederlandse politiek in internationaal perspectief

Management en organisatie van overheid en non-profit

(6 bijeenkomsten)
 • Inrichting van de organisatie
 • Structuur en cultuurvorming in de organisatie
 • Beleidscyclus en besluitvorming
 • HiŽrarchie en politieke invloeden
 • Omgevingsfactoren en maatschappij
 • Publieke verantwoording
 • ManagementfilosofieŽn
 • Managementstijlen

Projectmanagement

(6 bijeenkomsten)
 • Praktisch projectmatig werken
 • Het projectplan
 • De structuur en fasering van een project
 • Het opzetten van een projectorganisatie
 • Planning en risicoanalyse
 • Aansturen, uitvoeren en bewaken van projecten
 • Het afronden van een project
 • Het borgen van het projectresultaat

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid bij een succesvolle afronding van uw opleiding.

Propedeusegetuigschrift

Dit aantrekkelijke programma is te combineren met een praktijkprogramma. Door het volgen van het praktijkprogramma volgt u feitelijk de HBO Bacheloropleiding. U rondt dan het volledige 1e jaar van de geaccrediteerde HBO Bachelor Bestuurskunde af. Daarmee behaalt u uw officiŽle propedeusegetuigschrift indien u voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de modules Projectmanagement en Sociologie elk af met een praktijkgerichte opdracht. De overige modules sluit u elk af met een schriftelijk examen. Bij een voldoende beoordeling voor alle onderdelen en de eindopdracht ontvangt u het diplom...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.