Onderwijsinstelling

HBO Voorschoolse Educatie (VVE)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Dit aantrekkelijke programma HBO Voorschoolse Educatie biedt u handvatten om kinderen effectief te begeleiden bij taalmoeilijkheden. Zo werkt u gericht aan relevante kennis en vaardigheden. U kunt dit programma mogelijk als vrijstelling inbrengen in de NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding Pedagogiek. Voor deze bijzonder praktijkgerichte opleiding is veel belangstelling.

De opleiding is opgebouwd uit 3 modules. In de modules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Voorschoolse educatie

(6 bijeenkomsten)
 • De rol van voorschoolse educatie
 • Taalmoeilijkheden bij kinderen
 • Pedagogisch-didactische kwaliteiten bij taalmoeilijkheden
 • Kennisnemen van integrale programma's zoals Kaleidoscoop, Piramide en Speelplezier
 • Opzetten van spelactiviteiten
 • Interactie- en begeleidingsvaardigheden

Kernbegrippen kinderopvang

(6 bijeenkomsten)
 • Het werkterrein en de typen van kinderopvang
 • OriŽntatie op het vakgebied
 • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed ervan
 • Communicatie met ouders
 • Klantgerichtheid binnen de kinderopvang
 • (Beroeps)ethiek, waarden en normen
 • Juridische aspecten in de kinderopvang
 • Professionele beroepshouding

Opvoeding en ouderschap

(6 bijeenkomsten)
 • Ontwikkelings- en opvoedingstaken
 • Opvoedingsgedrag van ouders
 • Ondersteuning en controle
 • Opvoedingspraktijken versus opvoedingsstijl
 • Factoren die van invloed zijn op de dagelijkse opvoeding van kinderen en jongeren (opleiding, werk, inkomen, huisvesting, woonomgeving)
 • Opvoedingsonzekerheid en de behoefte van ouders aan ondersteuning
 • Communicatie binnen coachings- en begeleidingsrelaties

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de module Kernbegrippen kinderopvang af met een schriftelijk examen. De overige 2 modules worden afgerond met een praktijkgerichte moduleopdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het onderwijsinstelling-dipl...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.