NCOI Opleidingen

HBO Pedagogiek voor de Kinderopvang - 1 Jaar

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Bent u leid(st)er of medewerker in de kinderopvang en wilt u uw pedagogische kwaliteiten verbeteren? Dan is het programma HBO Pedagogiek voor de Kinderopvang zeer geschikt voor u. Tijdens dit programma leert u op praktijkgerichte wijze de kern van pedagogiek in de kinderopvang. Zo leert u op HBO-niveau hoe u pedagogisch verantwoord kinderen en jongeren begeleidt en wordt ingegaan op ontwikkelings- en levensfasepsychologie. U krijgt met deze opleiding een uitstekend overzicht van het vakgebied. Zo werkt u aan relevante kennis en vaardigheden. Deze opleiding is een prima opstap richting de volledige HBO Bachelor Pedagogiek. Voor deze bijzonder praktijkgerichte opleiding is veel belangstelling.

De opleiding is opgebouwd uit 6 modules en een afsluitende eindopdracht. In de modules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Kernbegrippen kinderopvang

(6 bijeenkomsten)
 • Het werkterrein en de typen van kinderopvang
 • OriŽntatie op het vakgebied
 • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed ervan
 • Communicatie met ouders
 • Klantgerichtheid binnen de kinderopvang
 • (Beroeps)ethiek, waarden en normen
 • Juridische aspecten in de kinderopvang
 • Professionele beroepshouding

Begeleiden van kinderen en jongeren

(6 bijeenkomsten)
 • Planmatig begeleiden van kinderen
 • Begeleiden met visie
 • Van visie naar activiteitenplan
 • Kinderen begeleiden in hun individuele ontwikkeling
 • Omgaan met groepen van verschillende leeftijden
 • Activiteiten met kinderen op het gebied van spel, creativiteit en taal
 • Ontwikkelingsgericht begeleiden

Ontwikkelings- en levensfasepsychologie

(6 bijeenkomsten)
 • Zelfbeeld en identiteitsontwikkeling
 • De baby-, peuter- en kleutertijd
 • De schooltijd en adolescentie
 • Jongvolwassenheid en middelbare leeftijd
 • Ouderdom, dood en sterven
 • Erfelijkheid, taalontwikkeling
 • Intellectuele en morele ontwikkeling
 • Het belang van de sociale omgeving
 • Ontwikkelingsproblemen

Kernbegrippen pedagogiek

(6 bijeenkomsten)
 • Opvoeden en pedagogische verantwoordelijkheid
 • Ontwikkelen, leren en vrijheid
 • Ethische en pragmatische aspecten van verantwoord opvoeden
 • De relatie opvoeder-kind
 • Opvoedingsmiddelen
 • Grenzen van de opvoeding
 • Pedagogische theorieŽn en stromingen

Opvoeding en ouderschap

(6 bijeenkomsten)
 • Ontwikkelings- en opvoedingstaken
 • Opvoedingsgedrag van ouders
 • Ondersteuning en controle
 • Opvoedingspraktijken versus opvoedingsstijl
 • Factoren die van invloed zijn op de dagelijkse opvoeding van kinderen en jongeren (opleiding, werk, inkomen, huisvesting, woonomgeving)
 • Opvoedingsonzekerheid en de behoefte van ouders aan ondersteuning

Professionele communicatie

(6 bijeenkomsten)
 • Verschillende communicatiestijlen
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Communicatie en feedback binnen een groep
 • Vraag- en luistertechnieken
 • Vraaggesprekken, interviewen
 • Gesprekken leiden en regisseren
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Communicatie binnen coachings- en begeleidingsrelaties

Eindopdracht

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid naar een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw opleiding.

In het praktijkprogramma legt u uw praktijkervaringen vast in een portfolio als digitale werkmap. Zo bent u nog actiever bezig met de koppeling van uw opleiding naar de praktijk. Door het volgen van het praktijkprogramma blijft u bovendien parallel lopen met het HBO Bachelorprogramma. Het levert u tijdwinst op, als u later wilt doorstuderen naar een HBO Bachelor. Indien u tijdens de opleiding uw praktijkervaringen gestructureerd wilt vastleggen en de mogelijkheid wilt openhouden om later eenvoudig door te stromen naar een Bachelor, adviseren wij u om het praktijkprogramma te volgen. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt de modules Kernbegrippen kinderopvang en Kernbegrippen pedagogiek af met een schriftelijk examen. De module Professionele communicatie wordt afgerond met een mondeling examen. De overige modules worden afgerond met een praktijkgerichte mod...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.