NCOI Opleidingen

Post Bachelor Psychologie

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In dit boeiende en inspirerende programma ontwikkelt u gedegen en wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de belangrijkste deelgebieden van de psychologie. Iedereen vraagt zich van tijd tot tijd af hoe het eigen gedrag of dat van anderen te verklaren en te begrijpen valt. Soms gewoon uit interesse, in andere gevallen omdat u er beroepshalve meer grip op wilt krijgen. Professionals uit het vakgebied verzorgen prikkelende, interactieve bijeenkomsten. Zij maken telkens de verbinding tussen theorie en praktijk. Zo ontwikkelt u niet alleen belangrijke kennis, maar ook de vaardigheden om optimaal voordeel te hebben van alles wat u leert.

De opleiding is opgebouwd uit 4 modules waarin de volgende thema's aan de orde komen:

Neuropsychologie

(6 bijeenkomsten)
 • De anatomie van het zenuwstelsel
 • De werking van het brein
 • De ontwikkeling van het brein
 • Zintuiglijke waarneming en signaalverwerking
 • Beweging en motoriek
 • Slapen, dromen en waken
 • De psychologie van reproductie
 • De biologie van emoties
 • De biologie van leren en geheugen
 • Neuropsychologische stoornissen
 • Stromingen en ontwikkelingen in de neuropsychologie

Cognitieve psychologie

(6 bijeenkomsten)
 • De werking van de hersenen
 • Onderzoek en cognitieve psychologie
 • Cognitieve psychologie en behaviorisme
 • Kunstmatige intelligentie
 • Informatieverwerking en informatietheorie
 • Probleemoplossend vermogen
 • Redeneren en besluitvorming
 • Waarneming en signaalverwerking
 • Onbewuste waarneming
 • Selectieve en gedeelde aandacht
 • Langetermijn-, kortetermijn- en werkgeheugen

Sociale psychologie

(6 bijeenkomsten)
 • Het belang van de sociale context
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Van waarneming naar indruk en waardering
 • Waarnemingsproblemen en sociale effecten ervan
 • Stereotypen, vooroordeel en discriminatie
 • Gedrag binnen en tussen groepen
 • Groepsdynamica
 • Culturele oorzaken van gedrag
 • Overtuigen en gedragsverandering
 • Hechting en relaties
 • Agressie en gedrag

Ontwikkelingspsychologie

(6 bijeenkomsten)
 • Prenatale ontwikkeling en geboorte
 • Fysieke ontwikkeling: brein, lichaam, motoriek en seksualiteit
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Intelligentie
 • Ontwikkeling van taal en communicatieve vaardigheden
 • Sociale en morele ontwikkeling
 • Ontwikkeling van emotie en persoonlijkheid
 • Zelfbeeld en ontwikkeling
 • Erfelijkheid en ontwikkeling
 • Sekse en sekse-identiteit

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 18 deelnemers

Kosten

3490 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De modules worden afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende beoordeling behaald, dan ontvangt u het diploma 'Post Bachelor Psychologie' van Hogeschool NCOI.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.