NCOI Opleidingen

Financieel Management voor Hoger Management

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Als manager zoekt u verdieping om sturing te kunnen geven aan de financiŽle performance van uw organisatie. Daarvoor heeft u diepgaand inzicht nodig in de samenhang tussen bedrijfseconomische processen. Na het volgen van deze hoogwaardige training op het gebied van financiŽn krijgt u dat inzicht. Hierdoor weet u op welke manier financiŽle processen invloed uitoefenen op het resultaat van uw organisatie.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Kosten-en-opbrengstenanalyse
 • Doorrekenen van kosten
 • Toerekenen van opbrengsten
 • Analyse en beoordeling van bedrijfsresultaat
 • Kostenbeheersing

Investeren en afschrijven
 • Investeringsmethoden en -technieken
 • Investeringsbeoordeling
 • Kasstroommanagement
 • Waarderingsgrondslagen

Planning-en-controlcyclus
 • Sturen met budgetten
 • FinanciŽle rapportages
 • Analyseren van resultaten
 • Prognosticeren en bijsturen
 • Effectief werken met de balanced scorecard

Ondernemingsstrategie en financiering
 • Ondernemingsstrategie vertalen naar financiŽle doelstellingen
 • FinanciŽle meerjarenplanning
 • Sturen op shareholdervalue
 • Strategische keuzen op basis van financiŽle positie
 • Bedrijfsfinanciering: behoeftebepaling en vormen
 • Managen van de financiŽle performance

FinanciŽle verslaggeving
 • Afsluiten van een boekjaar
 • Relatie met de accountant
 • Realisatie van jaarstukken
 • Invulling geven aan verantwoordelijkheid
 • Corporate governance

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 12 deelnemers

Kosten

1890 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U kunt na deze training financiŽle situaties in uw organisatie analyseren en beoordelen. U bent zo een waardevolle gesprekspartner binnen uw managementteam of voor uw financieel directeur en controller. Na de training kunt u op financieel gebied o...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.