NCOI Opleidingen

HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Heeft u de wens om als leraar in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is speciaal ontwikkeld voor u als volwassene. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de graad Bachelor of Education (BEd) voeren.

Fase 1
 • Kernbegrippen basisonderwijs [MO] 8 EC
 • Nederlands en taaldidactiek [SE] 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek I [SE] 8 EC
 • Leren en ontwikkelen [SE] 8 EC
 • WereldoriŽntatie: AK [DE] 4 EC
 • WereldoriŽntatie: GS [DE] 4 EC
 • Kunstzinnige oriŽntatie [SE] 8 EC
 • Beroepsopdracht PABO fase 16 EC
 • Praktijkprogramma PABO fase 1 [PF/ME] 6 EC

Fase 2
 • Natuur en technologie [SE] 8 EC
 • Engels en handschriftontwikkeling [SE] 8 EC
 • Klassenmanagement en passend onderwijs [MO] 8 EC
 • Reken-wiskundedidactiek II [SE] 8 EC
 • Drama en cultuureducatie [ME] 4 EC
 • Dans en bewegingsonderwijs [ME] 4 EC
 • Omgevingsonderwijs [MO] 8 EC
 • Beroepsopdracht PABO fase 26 EC
 • Praktijkprogramma PABO fase 2 [PF] 6 EC

Fase 3
 • Verdieping taalonderwijs [SE/MO] 8 EC
 • Professionele gecijferdheid [SE] 4 EC
 • Keuze voor specialisatiemodule: 12 EC
 • Onderwijs voor het jonge kind
 • Onderwijs voor het oudere kind
 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Toetsing en assessment
 • Coaching
 • Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek
 • IT en nieuwe media voor docenten

Afstudeerfase
 • Schoolorganisatie [SE] 8 EC
 • Vakprofilering [MO] 8 EC
 • Afstudeeronderzoek 14 EC
 • Praktijkprogramma PABO afstudeerfase [PF/ME] 30 EC

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een module rond organisatorische aspecten voor de leraar in het basisonderwijs. Ook maakt u een keuze voor de vakprofilering. De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die gespecialiseerd is in het primair onderwijs.

De begeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling aan als leraar in het basisonderwijs. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het basisonderwijs aan de slag te gaan.

Schoolorganisatie

(6 bijeenkomsten)
 • Onderwijskundige identiteit
 • Profilering
 • Verantwoording
 • Kwaliteitszorg
 • Contacten met ouders
 • Passend onderwijs
 • Doorlopende leerlijnen VVE/VO

Vakprofilering

(6 bijeenkomsten)
U kunt kiezen uit de volgende specialisaties voor vakprofilering:
 • WereldoriŽntatie
 • Kunstzinnige oriŽntatie
 • Natuur en techniek

Getuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiŽle Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs'. U bent dan bevoegd leraar basisonderwijs. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Vooropleiding

Maximaal 16 deelnemers

Kosten

7990 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Crohocode: 34808

De examens zijn een combinatie van schriftelijke examens [SE], digitale examens [DE], moduleopdrachten [MO], mondelinge examens of assessments [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard w...

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.