NCOI Opleidingen

Praktijkdiploma Assistent-Controller

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In deze opleiding werkt u stevig aan uw toekomst. U krijgt alle benodigde kennis en vaardigheden aangereikt die u nodig heeft in uw ondersteunende rol van assistent-controller. Denkt u hierbij aan het bewaken van de financieel-bedrijfskundige processen en geldstromen en het zorg dragen voor een goede informatievoorziening. Bovendien behaalt u met dit programma tegelijkertijd de beide praktijkdiploma's 'Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)' en 'Bestuurlijke Informatievoorziening (BIVģ)'. Deze boeiende opleiding biedt dus uitstekende perspectieven. Het diploma kan bovendien mogelijk vrijstelling opleveren in de HBO Bacheloropleiding SPD Bedrijfsadministratie. Het programma is zo ontwikkeld, gepland en georganiseerd dat het prima is te combineren met een drukke baan.

MBA Bedrijfsadministratie

(10 bijeenkomsten)
 • Inrichten van de boekhouding
 • Uitgangspunten van financiŽle administratie
 • Budgettering en administratie
 • Permanence
 • Projectadministratie en resultaatberekening per project
 • Journaliseren van financiŽle feiten
 • Examentraining

MBA Belastingwetgeving

(10 bijeenkomsten)
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Omzetbelasting
 • Examentraining

MBA Kostencalculatie

(10 bijeenkomsten)
 • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en -bewaking
 • Kostprijsberekening
 • Voor- en nacalculatie
 • Capaciteitsberekeningen
 • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Opstellen van een masterbudget
 • Examentraining

MBA Financiering

(10 bijeenkomsten)
 • Investeringsselectie
 • Vermogensbehoefte bepalen
 • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • Interne en externe verslaggeving
 • Opstellen van een balans
 • Ondernemersprestaties: kengetallen
 • Examentraining

Bestuurlijke informatievoorziening BIV

(8 bijeenkomsten)
 • Organisatie, informatie, bestuurlijke informatievoorziening en typologie
 • Interne controle, interne beheersing en automatisering
 • Inkoop- en voorraadproces
 • Verkoopproces
 • Handelsbedrijven en liquide middelen
 • Productiebedrijven
 • Dienstverlenende bedrijven en personeel

OriŽntatie op de beroepspraktijk

(2 bijeenkomsten)
 • Inzicht in de kerncompetenties accountant/financieel manager om het beroep uit te kunnen oefenen
 • Ontstaansgrond van het vakgebied accountancy
 • De agency-theorie en de leer van het gewekte vertrouwen
 • Ethische vraagstukken en diverse dilemma's in de praktijk
 • Ethiek, integriteit en codes

Communicatieve vaardigheden

(6 bijeenkomsten)
 • Basisbegrippen communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Conflicten hanteren en onderhandelen
 • Vergaderen en klachten afhandelen
 • Tweegesprekken
 • Presenteren

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

3695 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

De module Communicatieve vaardigheden rondt u af met een intern mondeling examen. De module OriŽntatie op de beroepspraktijk wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. De overige modules rondt u af met een examen dat u aflegt bij de Nederla...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.