NCOI Opleidingen

Grondontwikkeling Juridisch

studiegids

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Vastgoed, verwerving en uitgifte maken een belangrijk onderdeel uit van het grondbeleid en de processen van gebiedsontwikkeling. Belangrijke onderdelen van vastgoed, verwerving en uitgifte zijn onder meer publiekrechtelijke vormen van eigendomsverkrijging (onteigening, Wet voorziening gehandicapten (Wvg)) en de daarbij behorende taxatiemethodieken. Maar hoe past u dit in de praktijk toe? En hoe gaat u om met de jurisprudentie, planschade en nadeelcompensatie? Daarnaast heeft u ook nog te maken met de publiek-private samenwerking, zoals de samenwerking tussen marktpartijen en gemeenten. Tijdens deze opleiding gaat u met deze thematiek actief in de praktijk aan de slag. NCOI verzorgt deze opleiding in samenwerking met businesspartner Bestuursacademie Nederland.

Tijdens deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Wervings- en uitgifteproces
  • Juridisch instrumentarium
  • Taxeren van grond
  • Adviseren over schadeloosstelling
  • Onderhandelingstechnieken

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

2199 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U sluit de opleiding af met het maken van een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor deze opdracht een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma 'Grondontwikkeling Juridisch' van Bestuursacademie Nederland.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.