Onderwijsinstelling

WOZ-opleiding

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De taxaties die worden uitgevoerd voor de Wet WOZ worden steeds belangrijker. De zogenaamde WOZ-waarde wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt en de kwaliteitseisen worden dan ook steeds zwaarder. De burgers en ondernemers in Nederland hebben recht op een onbetwistbare WOZ-waarde. Maar ook de afnemers van deze WOZ-waarde, zoals het Rijk, de waterschappen en de gemeente zelf, verwachten duidelijkheid. Daarnaast zien we dat de WOZ-uitvoering steeds meer een centraal en regionaal karakter krijgt. Deze modulaire opleiding biedt u de mogelijkheid om u voor te bereiden op de huidige ontwikkelingen. Ook leert u omgaan met de steeds verdergaande verzwaring van de WOZ-uitvoeringstaken. Een zeer interessante en verrijkende opleiding voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van de Wet WOZ. onderwijsinstelling verzorgt deze opleiding in samenwerking met businesspartner Bestuursacademie Nederland.

WOZ - Basis

(3 dagbijeenkomsten)
 • Algemene inleiding Wet WOZ
 • Onderscheid roerende/onroerende zaak
 • Objectafbakening
 • Registratie WOZ-objecten
 • De waarde in het economisch verkeer
 • Waarderingsmethodieken
 • Wijzigingen tijdens heffingstijdvak
 • De beschikking
 • Het taxatieverslag en de verstrekking van waardegegevens
 • De bezwaarprocedure

WOZ - Procesmanagement

(3 dagbijeenkomsten)
 • Organisatie
 • Managementstijlen, onderhandelen
 • Planning en gegevensbeheer in relatie tot de WOZ
 • Waarderingsinstructies

WOZ - Bezwaar en beroep

(3 dagbijeenkomsten)
 • Kaders en regelgeving
 • Functies en procedures
 • Bezwaar en beroep

WOZ - Permanente marktanalyse

(3 dagbijeenkomsten)
 • Beschrijving proces van de permanente marktanalyse en uitvoering daarvan
 • Marktanalyse en kwaliteitsbepaling
 • Procesmatig werken
 • Genereren managementinformatie voor in- en externe afnemers
 • Waarderingsmethodieken
 • Gemeentelijke kwaliteitscontroles en analyses
 • Taxatie in de praktijk

WOZ - Taxaties

(3 dagbijeenkomsten)
 • Proces en uitvoering van taxaties
 • Kwaliteitsbepaling en procesmatig werken
 • Taxatieleer, taxatieprocedures
 • Taxatieverslag en verstrekking van waardegegevens
 • Specifieke waarderingsprincipes
 • De taxatie

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

4499 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Aan het eind van elke module wordt een digitaal examen afgenomen. Heeft u voor alle modules een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma 'WOZ-opleiding' van Bestuursacademie Nederland. Deze opleiding leidt u ook op voor het examen van het SVM...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.