International Management Forum

Data Intelligence

Algemene informatie over de cursus

Data Intelligence vs Business Intelligence – wat is het verschil?
Data Intelligence is de verzamelnaam voor alle activiteiten rondom data. Business Intelligence richt zich op wat u vanuit de business nodig heeft om succesvol te zijn en wat u van data kunt verwachten. Data Intelligence zoomt verder in op de rol die data daarbij spelen en hoe je data structureert en organiseert. Het gaat daarbij om het analyseren en structureren van data en de instrumenten die u daarbij kunnen helpen; van data warehouse tot data lake of data vault en van real time analytics tot pervasive intelligence. Door slim, maar ook verstandig met data om te gaan kunt u op uw data vertrouwen en bouwen en business modellen rondom data inrichten.

Data Intelligence – een van de basisfactoren voor een succesvolle digitale transformatie
Data Intelligence is een van de basisfactoren voor een succesvolle digitale transformatie en zorgt ervoor dat u in control blijft in de digitale wereld. De 5-daagse opleiding Data Intelligence helpt u om data te doorgronden en te duiden. Na deze opleiding bent u vanuit de business en de IT-demand kant een volwaardige gesprekspartner voor data specialisten. Als data specialist zult u na deze opleiding beter begrijpen hoe de business tegen data aankijkt.

Data Intelligence – verplichte opleiding voor de Certified Business Intelligence Professional (CBIP) titel
De 5-daagse opleiding Data Intelligence bereidt u voor op het Data Foundation examen van TDWI (The Data Warehousing Institute). Wanneer u tevens de 5-daagse opleiding Business Intelligence & Business Analytics volgt plus de 3-daagse CBIP examentraining kunt u zich kwalificeren als Certified Business Intelligence Professional (CBIP), de enige officiële certificering ter wereld voor Business Intelligence (BI) professionals.

Certified Business Intelligence (CBIP) compact training
Wilt u in no time alle relevante expertise in huis hebben die nodig is voor een doelmatige aanpak van complexe Business Intelligence (BI) vraagstukken en tevens voorbereid zijn op het Certified Business Intelligence Professional (CBIP) examen, dan kunt u voor de CBIP compact training kiezen.

Data Intelligence – wat leert u?
In de 5-daagse opleiding Data Intelligence staan data en de omgang met data centraal. Het complexe speelveld rondom data wordt diepgaand behandeld en er wordt antwoord gegeven op vragen als: wat zijn data, waar worden data voor gebruikt, door wie eigenlijk en wie of wat produceert data? Wat voor soorten data zijn er, hoe onderhoud je deze en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Er zijn verschillende rollen rondom data, van database beheerder tot data steward, van business analist tot data council. Al deze rollen hebben toegang tot data nodig, maar hebben andere wensen en eisen voor de opslag van data, de beveiliging en het onderhoud ervan. Elk type data is ook anders. Je hebt master data, metadata en big data. Tijdens de opleiding wordt stilgestaan bij de verschillen maar ook bij de onderlinge samenhang. Hoe worden deze data opgeslagen: in databases, data warehouses, data lakes, data vaults, cloud en wat zijn de verschillen daartussen? Waarom zou u het een wel doen en het ander niet?

Om iets met data te kunnen doen (gaat het bv. alleen om vastlegging, of juist over compliance of ondersteuning bij beslissingen?) zullen data gemanipuleerd moeten worden. De diverse tools en technieken, zoals ETL, OLAP, data mining en predictive analytics, komen daarom eveneens ruimschoots aan bod. Wanneer uw organisatie groter wordt, is governance op uw organisatie, maar ook op uw data noodzakelijk. Om deze reden worden ook de architectuur, integratie, strategie, lifecycle en governance van data behandeld.

Inhoud van de cursus

DAG I
Data intelligence – introductie

Relationele databases
Normalisatie
Data Warehousing
Bill Inmon versus Ralph Kimball
Agile development

DAG II
Data intelligence – architectuur

Recap klassieke architectuur - sterktes en zwaktes
BI architectuur - big data technologieën en use cases
BI architectuur - data virtualisatie
BI architectuur - streaming data en complex event processing
Workshop: hedendaagse architectuur
Infrastructuur en storage - on premise, off premise (cloud)
Infrastructuur en storage - in-memory, parallel en distributed processing

DAG III
Data intelligence – modelleren

Modelleren: introductie
Contextueel model
Conceptueel model
Logisch model
Fysiek model - dimensioneel model, langzaam veranderende dimensies en data vault

DAG IV
Data intelligence – data

Recap data management - data kwaliteit, metadata en master data: tooling en use cases
Data integratie, data blending en data preparatie - technieken en technologieën: klassieke en big data omgevingen
Workshop: data management/data integratie

DAG V
Testen - klassieke, hedendaagse en gemengde omgevingen

Recap data governance - klassieke, hedendaagse en gemengde omgevingen
Alternatieve data management oplossingen
Risico's en succesfactoren
Trends en 'need to know' - Artificial Intelligence (AI) en Data Intelligence
Workshop: uw eigen probleemstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De 5-daagse opleiding Data Intelligence gaat verder waar de 5-daagse opleiding Business Intelligence & Business Analytics eindigt. U kunt pas aan de Data Intelligence opleiding deelnemen nadat u de opleiding Business Intelligence & Business Analytics heeft gevolgd of als u aantoonbaar al over deze kennis beschikt.

Duur van de cursus

5 dagen

Kosten van de cursus

De kosten van de 5-daagse Data Intelligence opleiding bedragen € 3.195,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is incl. catering en documentatiemateriaal.

Plaatsen / leslocaties

Centraal in Nederland

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.