International Management Forum

Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE®)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De problematiek rondom gewelddadig extremisme en radicalisering is zeer actueel evenals de bestrijding ervan. Zowel op mondiaal als op nationaal niveau is men meer gaan doen aan het voorkomen en bestrijden van terrorisme.

Radicalisering is een proces dat vroegtijdig gesignaleerd moet worden. Weten wat (jihadistisch) radicalisme betekent en wat de mogelijke achterliggende oorzaken zijn, is van groot belang om het te kunnen bestrijden. Tijdens de opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) worden de oorzaken van radicalisering belicht vanuit een ideologisch perspectief en vanuit veel praktijkervaring. U krijgt een kijkje achter de schermen van de denkwereld van jihadisten, een verduidelijking van het islamitische landschap in Nederland en inzicht in waar de gevoeligheden liggen voor radicalisering. U krijgt daarnaast een overzicht van de belangrijkste contra-terrorisme organisaties in Nederland en inzicht in hun taken. U leert welke instrumenten toegepast worden om terrorisme tegen te gaan. Daarnaast worden de (actuele) ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau uitvoerig behandeld aan de hand van praktijkcases en gastcolleges.

Bestrijding van radicalisering en terrorisme is daarnaast een complexe taak die alleen kans van slagen heeft als politie, overheidsdiensten en private partijen vanuit een brede integrale aanpak samenwerken. Een van de belangrijke onderdelen van deze brede integrale aanpak is het signaleren van waarschuwingsindicatoren. Zowel professionals als anderen die deze signalen mogelijk herkennen kunnen een belangrijke informatiebron zijn om een incident vroegtijdig te stoppen.

Het is voor u van groot belang dat u kennis heeft van alle onderwerpen die samenhangen met radicalisering en terrorisme, dat u weet waarop u moet letten bij potentieel ongewenste radicaliseringsprocessen en dat u handelingsperspectief heeft bij ongewenste situaties. In de post-HBO Registeropleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE®) doet u deze kennis op.

Opleidingsinhoud

DAG I
(Contra)terrorismebeleid

 • De begrippen terrorisme, terreur, symmetrische en asymmetrische conflicten
 • Geschiedenis van terrorisme
 • Terrorisme en terrorismebestrijding in Nederland
 • Terrorisme: internationale ontwikkelingen

DAG II
Radicalisering, extremisme en terrorisme

 • Radicaliseringsprocessen
 • Historie, ideologie, context gebonden ontwikkelingen
 • Herkennen van jihadistische en andere extremistische bewegingen
 • Wervingsstrategieën (her)kennen

DAG III
Predictive Profling & terrorisme

 • Methodiek van Predictive Profiling in relatie tot terrorisme en radicalisering
 • Aanvallers Methode van Operatie (AMO) en Verdachte Indicatoren (VI's)
 • De terroristische planningscyclus en de proactieve veiligheidscyclus
 • Security Questioning (Controlled Cognitive Engagement (CCE)): het duiden van gedrag

DAG IV
Sociaal verantwoord profilen

 • Begrippen etnisch profileren, discrimineren en stigmatiseren
 • De gevaren van etnisch profileren
 • Het belang van een professionele houding
 • Bewustzijn eigen houding en gedrag

DAG V
Jihadisme en de-radicalisering

 • Jihadisme en salafisme
 • Online wervingsstrategieën
 • De-radicalisering re-integratie in de gevangenis
 • Risk assessments
 • Rehabilitatie programma's

DAG VI
Informatieverzameling en handelingsperspectief

 • Verdraagzaamheid, identiteit, polariteit
 • Handelen in perspectief
 • Preventie van radicalisering

DAG VII
Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – praktijkdag

 • Duiden van radicalisering, extremisme en terrorisme
 • Gesprekstechnieken trainen
 • Handelingsperspectieven bij mogelijke waarschuwingsindicatoren

EXAMENDAG
Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) – examen

Examinering post-HBO opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE) door KIWA/IBEX. Het examen duurt één uur. Wanneer u slaagt ontvangt u het officiële diploma Radicalisering & Terrorisme Expert en mag u de titel RTE® voeren.

Opleidingsduur

10 weken

Kosten

De kosten van de 7-daagse post-HBO Registeropleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE®) bedragen € 4.395,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, koffie/thee en alle lunches. De examenkosten van de opleiding Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE®) zijn niet inbegrepen en bedragen € 249,-.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, Financiële, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.