Kronenburgh Business College

Personeelszaken - Salarisadministrateur (Kwalificerend MBO4 - Den Haag)

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Door deze deeltijd MBO4 opleiding te volgen, sla je twee vliegen in één klap. Allereerst laat je met het behalen van het OCW erkende MBO4+ diploma zien dat je een aantoonbaar een HAVO / MBO4+ werk- en denkniveau hebt. Verder toon je aan een beroepsbeoefenaar te zijn die zijn vak ‘verstaat’. Alle medewerkers binnen de organisatie kijken maandelijk uit naar jouw werk: de loonstrook en de storting van het salaris. Kortom werk dat er toe doet. Kronenburgers maken het verschil! Dus meld je aan voor de opleiding Salarisadministrateur deeltijd MBO4 bij het Kronenburgh Business College in Den Haag: deeltijdopleidingen voor volwassenen in de economische richtingen. Lees hieronder meer over de opleiding.

Beroep
Loonadministratie is een specialisme dat vraagt om vakmensen. Een salarisadministrateur weet een goede loonadministratie op te zetten. Actuele kennis op het gebied van wet- en regelgeving is onontbeerlijk. De salarisadministrateur kan loonberekeningen maken (netto-bruto, bruto-netto), vragen hierover beantwoorden en wetswijzigingen op de juiste manier toepassen. De salarisadministrateur werkt op de (salaris)administratie van een bedrijf of instelling of bij een accountantskantoor of speciaal salarisadministratiekantoor. Dan doe je de salarisadministratie van een aantal bedrijven.

Opleidingsinhoud

Dinsdags
Beroepsspecifiek:
Eerste collegejaar
 • Publiek- en Privaatrecht;
 • Profiel HRM: in-, door- en uitstroom;
 • Mediation;
 • Customer Services;
 • Profiel Juridisch: Bijzondere overeenkomsten, Burgerlijk Procesrecht, Faillissementsrecht, Materieel Strafrecht, Formeel Strafrecht;
 • Schuldhulpverlening;
 • Arbeidsbemiddeling: uitzenden detacheren;
 • Persoonlijk Profileren (Presenteren, Onderhandelen en Vergaderen);
 • Webcare;
 • Ondernemer MKB
Tweede collegejaar
 • PDL Arbeidsrecht, Loonheffen, Personeel, Organisatie en Communicatie.
Donderdags
Generiek:
 • Nederlands, Engels en Rekenen.
Beroepsspecifiek:
 • PDL Arbeidsrecht, Loonheffen, Personeel, Organisatie en Communicatie.
Donderdags
Eerste collegejaar
 • MPZ Personeel, Organisatie en Communicatie;
 • BKL Loon, BKL Arbeidsrecht;
Tweede collegejaar
 • Lean Creatief of Duurzaamheid in Beroep.
Keuzedelen
Binnen deze opleiding heeft u een keuzevak (keuzedeel):
Configuratie: Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met:
 • Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of
 • Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).
Loopbaanburgerschap
U maakt opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.
Praktijkopdrachten / Beroepspraktijkopdrachten
Op de leerwerkplek (uw baan/werk) maak je praktijkopdrachten. Meer informatie over: Beroepspraktijkvorming BPV.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je hebt vier jaar voortgezet onderwijs gevolgd. Wij verzorgen de opleiding op HAVO 5 niveau.
Je bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kun je de opleiding toch volgen als beroepsopleiding KBC4 en verkrijg je certificaten. Zodra je relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, zetten we de opleiding met terugwerkende kracht om in een MBO opleiding. De uren in de praktijk op de leerwerkplek kunnen tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma nog worden gemaakt.
De praktijkuren dienen te worden gemaakt bij een erkend leerbedrijf. Wanneer een bedrijf nog niet is erkend, kan de erkenning worden aangevraagd bij s-bb.nl.

Opleidingsduur

(37+26=) 63 collegedagen in 2 jaar

Kosten

Collegegeld en literatuur
Dinsdag
Kronenburgh collegegeld € 3.905,00
Studystore literatuur € 653,00
Totaal dinsdag € 4.540,00

Donderdag
Kronenburgh collegegeld € 3.315,00
Studystore literatuur € 345,00
Totaal donderdag € 3.660,00

Interne MBO Examenkosten € 775,00

Totaal 2 jarige opleiding collegegeld, literatuur en interne examinering € 8.975,00

Termijnen: Collegegeld in 10 termijnen dinsdag € 400.26 / donderdag € 339,79

Optionele externe examens
Associatie BKL Loon € 179,00
Associatie BKL Arbeid € 179,00
Associatie MPZ POC € 179,00
Associatie PDL Loon € 179,00
Associatie PDL Arbeid € 179,00
Associatie PDL POC € 179,00
Totaal optioneel € 1.074,00

Totaal opleiding en optioneel € 10.049,00

Literatuur
Facturatie verloopt via Studystore. Het is mogelijk dat de literatuurlijst wordt aangepast en dus prijzen wijzigen of dat aanvullende materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Optionele externe examens
Facturatie verloopt via de Associatie. De Associatie kan de prijzen aanpassen. Kronenburgh is een btw vrijgestelde opleider.

Laptop
U brengt zelf een laptop mee met de OfficeSuite (Word, PowerPoint en Excel).

Mooi meegenomen
 • Geen inschrijfkosten;
 • Geen btw op collegegeld;
 • Geen arrangementskosten;
 • Geen reprorechtenkosten.

Bijzonderheden

Wat maakt deze opleiding zo interessant?
 • Deeltijd MBO4 in één of twee jaar tijd;
 • Klassikaal onderwijs met examentraining;
 • Een gewaardeerd diploma bij sollicitaties;
 • Optioneel extra diploma’s: Basiskennis Loonadministratie BKL / Medewerker Personeelszaken MPZ en Praktijkdiploma Loonadministratie PDL;
 • Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen;
 • Gemotiveerde medestudenten;
 • Docenten uit de praktijk;
 • Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;
 • Aanvang en einde colleges buiten spits;
 • Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;
 • Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maakt je het verschil !
Kortom alle voordelen van particulier onderwijs: een degelijke opleiding.

Examinering
MBO4 diplomering
Dit is een door het ministerie OCW erkende opleiding: crebo 25146: Medewerker Human Resources.
De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (praktijkexamen op de leerwerkplek).
Bekijk ook het kwalificatiedossier opgesteld in nauwe samenwerking met werkgevers.
Je verkrijgt het MBO4 diploma, wanneer voor elke collegemodule een voldoende is behaald, de praktijkbeoordeling voldoende is, positieve afronding opdrachten "Loopbaan Burgerschap" en het examen (proeve van bekwaamheid) met een voldoende is afgerond. Bij Kronenburgh doen we niet aan onvoldoendes.
Externe examens
Je kunt tevens extern examen doen bij de exameninstelling Associatie. Het gaat dan om de volgende opleidingen:
Basiskennis Loonadministratie
* Loonheffing
* Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Medewerker Personeelszaken
* Personeel, Organisatie en Communicatie
Praktijkdiploma Loonadministratie
* Loonheffing
* Arbeidsrecht en sociale zekerheid
* Personeel, Organisatie en Communicatie
Deze externe examens geven diploma's die aanvullend zijn op het Beroepsdiploma en die zeer worden gewaardeerd door werkgevers. Je geeft jezelf op voor deze externe examens. Dit verloopt niet via Kronenburgh.

Vervolgopleiding
Je kunt als vervolgopleiding de aanvullende commerciële modules volgen tot de opleiding Intercedent Uitzendbureau deeltijd MBO4.
Je kunt als vervolgopleiding de aanvullende modules volgen voor de opleiding Medewerker Human Resources deeltijd MBO4.
HBO Personeel en arbeid / HRM.
 • Kronenburgh HBO International Business

Collegetijden
13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag en 3 werkcolleges in de avond. Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van 's-Gravenhage.
Collegedagen: op dinsdagen (37 collegedagen) en/of donderdagen (26 collegedagen).
Opleidingsduur
1 of 2 jaar. Wij verzorgen de eerstejaarscolleges op de dinsdag en de tweedejaarscolleges op de donderdag. Bij een éénjarig programma volg je de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.
Start: De opleiding is modulair opgebouwd. Je kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Tussentijdse instroom is dus mogelijk zie startdata op onze internetsite.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.