OEM Office Elearning Menu

CompTIA Security+ SY0-601 OEM CertKit

Algemene informatie over de cursus

Deze CertKit bereidt de leerling voor op het CompTIA SY0-601-examen, waarmee wordt verklaard dat de succesvolle kandidaat over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om systemen, applicaties, netwerken en apparaten te beveiligen; het uitvoeren van dreigingsanalyses en tegenmaatregelen; risicobeperkende activiteiten uitvoeren; en functioneren met een bewustzijn van het juiste beleid, wetten en voorschriften.
Gegarandeerd altijd het Officieel Proefexamen en na de Training een Officieel Certificaat van Deelname. Optioneel Livelabs(meerprijs).
Levertijd: Binnen 1 werkdag
Online toegang: Standaard 12 maanden
Lesduur: variabel
Studiebelasting: Variabel i.v.m. praktijkopdrachten.
Leermethoden: Instructie video, Demonstratie video, Knowledge Base
Besturingssystemen: Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS
Inbegrepen dienstverlening: Contact met docent per mail en chat, Voortgangsrapportage, 24/7 online toegang
Ondersteunde browsers: Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari en Chrome
Certificering: Mogelijk voor bijbehorend examennummer
Toegang tot docent: Per e-mail en chat
Extra Opties: Virtual Labs (indien beschikbaar)

Inhoud van de cursus

SY0-601 - CompTIA Security+: Social Engineering Techniques & Attack Types
Course: 1 Hour, 12 Minutes
Course Overview
Phishing and its Variants
Spam Attacks
Diving, Surfing, and Pharming
Scams and Fraud
Influence Campaigns
Principle Reasons for Effectiveness
Common Malware Attacks
Complex Malware Attacks
Password Attacks
Physical Attacks
Adversarial Artificial Intelligence
Supply-chain Attacks
Cloud-based vs. On-premise Attacks
Cryptographic Attacks
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Analyzing Application & Network Attacks
Course: 57 Minutes
Course Overview
Privilege Escalation
Cross-site Scripting and Request Forgery
Injection Attacks
Targeted Coding Attacks
Application Programming Interface Attacks
SSL Stripping and Pass the Hash
Driver Manipulation
Wireless Attacks
Man-in-the-Middle Attacks
Layer 2 Attacks
DNS Attacks
Distributed Denial-of-Service Attacks
Malicious CodeScript Execution
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Threat Actors, Intelligence Sources, & Vulnerabilities
Course: 51 Minutes
Course Overview
Actors and Threats
Attributes of Actors
Threat Vectors
Threat Intelligence Sources
Research Sources
Cloud vs. On-premise Vulnerability
Zero-day vulnerabilities
Weak Configurations
Third-party Risks
Improper Patch Management
Legacy Platforms and Various Impacts
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Security Assessment & Penetration Testing Techniques
Course: 37 Minutes
Course Overview
Threat Hunting
Vulnerability Scanning Terminology
Vulnerability Scanning Tools
Syslog and SIEM
Security Orchestration, Automation, Response (SOAR)
Penetration Testing Terminology
Penetration Testing Fundamentals
Passive Reconnaissance
Active Reconnaissance
Exercise Teams
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Security Concepts in an Enterprise Environment
Course: 41 Minutes
Course Overview
Change and Configuration Management
Data Sovereignty
Data Protection
Hardware Security Modules
Geographical Considerations
Cloud Access Security Brokers
Response and Recovery Controls
SSL/TLS Inspection
Hashing and API Considerations
Site Resiliency
Deception and Disruption
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Implementing Cybersecurity Resilience
Course: 33 Minutes
Course Overview
Redundancy Concepts
Replication Methods
Backup Types
Non-persistence Concepts
High Availability Concepts
Order of Restoration
Diversity Concepts
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Virtualization, Cloud Computing, and Cloud Cybersecurity Solutions
Course: 57 Minutes
Course Overview
Virtualization Basics and VM Security
Cloud Models
Cloud Service Provider Concepts
Infrastructure as Code
Containerization
Serverless Architectures
Transit Gateways
Cloud Storage Security
Cloud Network Security
Cloud Compute Security
Cloud Security Solutions
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Controls & Application Development, Deployment, & Automation
Course: 32 Minutes
Course Overview
Categories of Controls
Types of Controls
Secure Application Environments
Provisioning and Deprovisioning
Integrity Measurement
Secure Coding Techniques
OWASP for Application Development
Software Diversity
Automation and Scripting
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Authentication & Authorization Design Concepts
Course: 46 Minutes
Course Overview
Authentication, Authorization, and Accounting
Character Mode vs. Packet Mode
Directory Services
Federation and Attestation
Authentication Technologies
Smart Card Authentication
Biometrics
Multi-factor Authentication
Cloud vs. On-premise Requirements
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Implementing Identity and Account Management & AAA Solutions
Course: 53 Minutes
Course Overview
Identity Controls
Account Types
Common Account Policies
Advanced Account Policies
Authentication Management
Common Authentication Protocols
Authentication Protocols for Federation and SSO
Access Control Schemes
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Physical Security Controls
Course: 37 Minutes
Course Overview
Types of Physical Barriers
Cameras and Surveillance Methods
Personnel Controls
Locking Mechanisms
Fire Prevention and Suppression
Types of Sensors
Secure Areas
Secure Data Destruction
Course Summary

SY0-601 - CompTIA Security+: Basic Cryptography & Public Key Infrastructure
Course: 1 Hour, 14 Minutes
Course Overview
Symmetric vs. Asymmetric Cryptosystems
Characteristics of Cryptographic Keys
Block vs. Stream Cipher Suites
Cryptographic Hashing
Key Exchange Mechanisms
Modes of Operation
Advanced Cryptography Concepts
Common Use Cases and Limitations
Public Key Infrastructure (PKI)
Types of Certificates
Core PKI Concepts
Course Overview

SY0-601 - CompTIA Security+: Implementing Secure Protocols & Application Security Solutions
Course: 49 Minutes
Course Overview
Types of Secure Protocols
Features of IPsec
Types of Use Cases
Endpoint Protection
Boot Integrity
Database Security
Application Security
Hardening Concepts
Advanced Application Security Techniques
Course Summary

SYO-601 - CompTIA Security+: Implementing Secure Network Designs
Course: 38 Minutes
Course Overview
Network Segmentation and Zoning
Load Balancing Techniques
Virtual Private Networks (VPNs)
Port Security
Firewalls
Network Appliances
Advanced Network Environment Solutions
Course Summary

SYO-601 - CompTIA Security+: Wireless, Mobile, & Embedded Device Security
Course: 55 Minutes
Course Overview
Wireless Cryptographic and Authentication Protocols
Wireless Security Methods
Wireless Installation Considerations
Mobile Connection Methods and Receivers
Mobile Device Types
Mobile Deployment Models
Mobile Device Management (MDM)
Mobile Enforcement and Monitoring
Embedded System Security and Constraints
SCADA Security
Internet of Things (IoT)
Securing Specialized Systems
Course Summary

SYO-601 - CompTIA Security+: Organizational Security Assessment tools & Mitigation Controls
Course: 44 Minutes
Course Overview
Network Reconnaissance and Discovery
Packet Capture and Replay Tools
File Manipulation Tools
Shell and Script Environments
Forensic Tools
Exploitation Kits and Password Crackers
Endpoint Security Solution Reconfiguration Methods
Configuration Changes for Mitigation
Isolation, Containment, and Segmentation
Secure Orchestration, Automation, and Response (SOAR)
Course Summary

SYO-601 - CompTIA Security+: Incident Response, Digital Forensics, & Supporting Investigations
Course: 45 Minutes
Course Overview
Incident Response Plans and Processes
Incident Response Exercises
Attack Frameworks
Plan Types for the Incident Response Team (IRT)
Forensic Documentation and Evidence
Forensic Acquisition Concepts and Sources
Digital Forensic Techniques
Course Summary

SYO-601 - CompTIA Security+: Security Policies, Regulations, Standards, & Frameworks
Course: 46 Minutes
Course Overview
Personnel Policies
Third-party Risk Management
Data Policies
Credential Policies
Organizational Policies
Regulations, Standards, and Legislation
Key Frameworks
Benchmarks and Secure Configuration Guides
Course Summary

SYO-601 - CompTIA Security+: Risk Management, Privacy, & Sensitive Data Security
Course: 41 Minutes
Course Overview
Risk Types
Risk Management Strategies
Risk Analysis
Disaster Types and Classifications
Business Impact Analysis
Privacy Breach Consequences
Data Type Classification
Data Security Roles and Responsibilities
Privacy Enhancing Technologies
Additional Privacy Concepts
Course Summary

SYO-601 - CompTIA Security+: Monitoring, Visibility, & Reporting
Course: 29 Minutes
Course Overview
Windows Logging and Monitoring
Linux Logging and Monitoring
Protocol Analyzer Output
Cloud Computing Logging and Reporting
Log Aggregation and Collection
Visibility and Reporting Best Practices
Lessons Learned and After-action Reports
Course Summary

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur van de cursus

Variabel

Bijzonderheden

Award Winning E-learning

Plaatsen / leslocaties

Heel Nederland, E-learning, Online

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.