SoSecure International BV

Dreigingsinschattingen

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Methodiek voor de publieke en private sector

Criminaliteit verhardt. De onder- en bovenwereld zijn steeds sterker met elkaar verweven. Statelijke actoren stelen bedrijfsgeheimen, anti-overheid- en rechtsextremisme groeit, uw bedrijfscontinuïteit is sneller in gevaar door imagoschade via sociale media. Dit zijn voorbeelden van bedreigende trends die een invloed hebben op uw organisatie. Hoe gaat u hiermee om? Welke bedreigingen zijn relevant? Hoe schaalt u de dreiging in en bepaalt u welke maatregelen genomen moeten worden? Dat en meer leert u in onze post-hbo Registeropleiding Methodiek Dreigingsinschattingen.

Opleidingsinhoud

Recente gebeurtenissen zoals de aanslag op Derk Wiersum (advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces) of Peter R. de Vries (misdaadverslaggever) tonen het belang aan van de professie van dreigingsinschatter bij de politie, maar dreigingsinschattingen zijn niet uitsluitend relevant voor de overheid. Ook bedrijven in de private sector hebben baat bij een robuust analyseproces om gefundeerde inschattingen te kunnen maken, om potentiële incidenten vroegtijdig te kunnen voorkomen. Oliemaatschappijen, telecomproviders en verzekeraars komen tenslotte ook in aanraking met dreigers en bedreigden.

‘’Voor securitymanagers is het van belang dat zij de juiste kennis hebben om proactief op (be)dreigende situaties te kunnen anticiperen zodat zij de effectieve maatregelen kunnen nemen’’.

De afgelopen jaren heeft er in de veiligheidsbranche een verschuiving richting proactief beveiligen plaatsgevonden (Risk Based Bewaken & Beveiligen). Het gaat niet meer uitsluitend over incidenten beheersen maar juist over proactief anticiperen op toekomstige dreigingen op basis van geanalyseerde informatie om incidenten daadwerkelijk te kunnen voorkomen. Deze opleiding past naadloos in deze trend richting proactief optreden in het licht van preventie.

Het uitgangspunt van het stelsel Bewaken en Beveiligen is dat personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Ze mogen daarbij rekenen op de organisaties waar ze deel van uitmaken of voor werkzaam zijn. Bedrijven en instellingen dienen maatregelen te treffen om te voorkomen dat de veiligheid van medewerkers in gevaar komt als gevolg van hun werkzaamheden.

De opleiding gaat in op actuele dreigingen in de samenleving, modus operandi en waarschuwingsindicatoren. In de groep ontstaat een extra dynamiek doordat wij de opleiding verzorgen met deelnemers uit zowel publieke als private organisaties waardoor ervaringen en voorbeelden elkaar uitgewisseld. In de opleiding wordt de juiste balans gezocht tussen het opdoen van theoretische kennis in combinatie met praktische voorbeelden en praktijkoefeningen. U gaat tijdens de opleiding aan de slag met een eigen praktijkcasus. De theoretische kennis wordt hierdoor direct toepasbaar in uw eigen beroepspraktijk.

PROGRAMMA
Het doel van de opleiding is deelnemers te voorzien van praktische kennis met wetenschappelijke onderbouwing om voor de organisatie specifieke dreigingsinschattingen op te kunnen stellen.

U wordt opgeleid tot dreigingsinschatter en bent daarmee de belangrijkste adviseur over veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden om uw kroonjuwelen te beschermen. U leert conform het Stelsel Bewaken en Beveiligen een dreigingsinschatting opstellen en kunt na de opleiding het advies zowel schriftelijk als mondeling presenteren aan uw opdrachtgevers.

Resultaten opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen
In de post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen leert u op een robuuste en gestructureerde manier een dreigingsinschatting te maken om anderen zo goed mogelijk te informeren over de bedreigende situaties.

Na afloop van de opleiding bent u in staat om:

 • de belangrijkste onderdelen van een dreigingsinschatting benoemen;
 • basiskennis van relevante wet- en regelgeving toe te passen en justitiële bestuurlijke en politieke verhoudingen en verantwoordelijkheden te herkennen;
 • bronnen en partners te selecteren en raadplegen en informatieopdrachten uit te zetten;
 • een profiel te schetsen van personen op basis van hun gedrag;
 • samenhang te zien tussen (inter)nationale maatschappelijk/politiek ontwikkelingen en (be)dreigingen;
 • gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten uit o.a. de criminologie, politicologie, sociologie en psychologie en indicatoren vaststellen die behoren bij criminele en politiek gemotiveerde netwerken;
 • interdisciplinair samen te werken met (gedrags)deskundigen en anderen, zowel binnen als buiten de politieorganisatie;
 • om te gaan met ethische en multiculturele waarden en normen, met gerubriceerde en anders geclassificeerde informatie en omgaan met interne en externe druk;
 • grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens te analyseren, interpreteren en adviseren over te volgen strategieën en maatregelen vanuit de ingeschatte dreiging;
 • de verzamelde informatie duidelijk en helder beschrijven in een rapport/analyse en deze over te brengen op anderen;
 • de situatie vanuit de verschillende rollen en actoren van het stelsel bewaken en beveiligen te bekijken en hierop anticiperen;
 • de eigen kwaliteit en vakdeskundigheid als dreigingsinschatter verbeteren, mede door werkervaring effectief om te zetten in toekomstig handelen;
 • een eigen standpunt in te nemen en beargumenteerd te verdedigen en kritiek te geven en ontvangen op zijn werk en dat van anderen.
 • de dreigingsinschatting aan de eisen/format op te zetten, voor de eenduidigheid van een inschatting. Deze is daardoor integraal te gebruiken door publiek- private instellingen.

EXAMEN EN DIPLOMERING
 • De opleiding dreigingsinschatting wordt afgesloten met een examen en het maken en presenteren van een praktijkwerkstuk. Het examen wordt afgenomen door Exapol, het onafhankelijke examenbureau voor beveiliging en veiligheid.
 • De post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen is geregistreerd door de Stichting Post-HBO (SPHBO) Nederland.
 • Het succesvol afleggen van het examen post-HBO Registeropleiding Dreigingsinschattingen leidt tot het diploma post-HBO Registeropleiding Methodiek Dreigingsinschattingen.

De post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschattingen wordt op aanvraag ook in-company, en/of in de Engelse taal aangeboden.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De post-HBO opleiding Methodiek Dreigingsinschatting onder meer geschikt voor:

 • Medewerkers van de politie
 • Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee
 • Medewerkers van het Openbaar Ministerie
 • Medewerkers van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 • Security- en Risk managers van multinationals
 • Security- en Risk managers die wekzaam zijn in de vitale infrastructuur
 • Security- en Risk managers van publieke- en private organisaties zoals gemeenten en rechtbanken, verzekeraars, universiteiten
 • Deelnemers die de HBO-opleiding integrale veiligheidskunde of de Master Crisis en Securitymanagement hebben afgerond en reeds enkele jaren praktijkervaring hebben opgedaan.

Opleidingsduur

11 klassikale lesdagen

Kosten

KOSTEN
De kosten voor de post-hbo registeropleiding Dreigingsinschattingen zijn € 4.895,- per persoon, exclusief btw.

Wij zijn aangesloten op het CRKBO register zodat wij u zonder BTW kunnen factureren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen laat het gerust even weten, dan stemmen wij uw verzoek af met de financiele administratie.

De kosten voor het examen bij Exapol zijn € 245,-.

Bijzonderheden

CURSUSDUUR EN -TIJDEN
De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten waarvan 11 klassikale lesdagen, 1 examen van twee uur en een halve dag voor evaluatie en de diploma-uitreiking. De eerstvolgende opleiding gaat van start op woensdag 13 september. Onder voorbehoud zijn de voorlopige data gepubliceerd. Er kunnen zich nog enkele kleine wijzigingen in het rooster voordoen, hierover wordt u tijdig geinformeerd.

Plaatsen / leslocaties

De Meern

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.