IMF Academy (International Management Forum)

Anti-Fraude Professional

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Deze topopleiding voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

Voorkomen is beter dan genezen!
Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door managers en het eigen personeel?

Bestrijden en vermijden van fraude in uw organisatie
Het fraudebegrip in deze cursus heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van deze cursus is opgebouwd conform de fraudecirkel, t.w.:
 • Preventie (Prevention)
 • Detectie (Detection)
 • Onderzoek (Investigation)
 • Maatregelen (Response)

Opleidingsinhoud

LES I
Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude programma binnen bedrijven en instellingen

 • Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen
 • Logische bouwstenen van een anti fraudeprogramma
 • Management commitment en implementatie
 • Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle
 • Governance en interne naleving van het anti-fraudeprogramma

LES II
Ethiek & integriteit binnen bedrijven en instellingen en de fraudecirkel

 • Gedragsregels en de toon aan de top
 • Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen
 • De psyche van de fraudeur
 • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

LES III
De juridische fraudecirkel I: fraudepreventie en -detectie

 • Fraude preventie
 • Pre-employmentscreening
 • Fraude dectectie
 • Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
-- Audit Committee
 • Fraude detectie via bedrijfsadministraties

LES IV
De juridische fraudecirkel II: onderzoeken van fraude

 • Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek
 • Observatie als onderzoeksmethode
 • Gegevensvergaring door anderen te benaderen
 • Interviewen van degene die verdacht wordt
 • Vastleggen van fraude

LES V
De juridische fraudecirkel III: maatregelen

 • De juridische aspecten van het beŽindigen van de arbeidsovereenkomst
 • Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
 • De juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
 • Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst

LES VI
Interne fraude

 • Verschijningsvormen van interne fraude
 • Fraudezaken en lessons learned
 • Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken

LES VII
Externe fraude

 • Verschijningsvormen van externe fraude
 • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
 • Fraude indicatoren
 • Technische aspecten van fraude-onderzoek
 • Tactische aspecten van fraude-onderzoek
 • Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
 • Samenwerking met de overheid

LES VIII
Digitaal rechercheren

 • Opzet en werking van fraude-detectiesystemen (preventief en detectief)
 • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
 • Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging
 • Nuttige databanken en het gebruik daarvan

LES IX
Bijzondere fraudevormen I: Fraude en corruptie

 • Cultuurbepaaldheid van corruptie
 • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
 • Preventie en detectie van corruptie in bedrijven
 • Functiescheiding, twee-ogen principes

LES X
Bijzondere fraudevormen II: Financieel-economisch rechercheren

 • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
 • Rol van interne en externe accountants
 • Instrumenten voor de preventie van boekhoudfraude
 • Instrumenten voor de detectie van boekhoudfraude

LES XI
Bestrijding witwassen en CDD

 • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
 • Bestrijding witwassen
 • Customer Due Diligence (CDD)

LES XII
Fraude afhandeling

 • Publiekrechtelijke afhandeling van fraude
 • Privaatrechtelijke afhandeling van fraude

LES XIII
Compliance

 • Compliance en de financiŽle sector
 • Relatie fraude en compliance
 • Praktijk van de compliance-regelingen

Opleidingsduur

13 weken

Kosten

De kosten van de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bedragen € 2.480,- (excl. 6% BTW) per persoon.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Gratis informatie aanvragen

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

 • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
 • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
 • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
 • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.