Human Resource Management

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Een breed werkveld, waarbij de relaties tussen arbeid (werk, werkenden en werkzoekenden) en organisaties (bedrijven en instellingen) het centrale punt vormen. Bij werk komt veel kijken, van functie-inhoud en opleiding tot arbeidsomstandigheden en loopbaanbegeleiding. Voor organisaties is personeel een kostbare en belangrijke factor. Als mensen zich niet prettig voelen in een organisatie, is het van belang de oorzaken daarvan op te sporen en (zo mogelijk) weg te nemen.
Binnen een organisatie wordt dan ook veel belang gehecht aan goed personeelsbeleid, werving en selectie, scholing en loopbaanbegeleiding, beoordeling, beloning, promotiemogelijkheden, verzuimbestrijding en verzuimbegeleiding. Ook buiten bedrijven en instellingen wordt veel gedaan aan begeleiding van (toekomstig) personeel. Arbeidsbureaus, bureaus voor werving en selectie, trajectbegeleiding, adviesbureaus voor opleiding en beroep, Arbo-diensten, uitzendbureaus bewegen zich allemaal op het terrein van personeel en arbeid of personeel en organisatie.

Je kunt met deze opleiding ook in het onderwijs werken - met name waar het gaat om opleidingen waarin vakken als personeel en arbeid, werving en selectie een belangrijke rol spelen - maar ook bij stagebureaus, trajectbegeleiding, plaatsing van leerlingen in een leer- arbeidstraject, binnen Educatie (onderdeel van MBO-scholen) waar mensen die moeite hebben met het vinden van een baan begeleid kunnen worden.

Opleidingsinhoud

De leerstof in de propedeuse (1 jaar) omvat een aantal basisvakken en geeft een oriëntatie op het werkveld en de mogelijke beroepen. De opleiding is zeer praktijkgericht; er wordt gewerkt aan de hand van thema's en met behulp van projecten, vaardigheidstrainingen en praktijkopdrachten. Je volgt beroepsgerichte theoretische en praktijkgerichte vakken als arbeidsmarktbeleid, personeel en organisatie, organisatiekunde en gespreksvoering. Ook krijg je algemene vakken, zoals sociologie, economie, psychologie, recht en informatica.

In de hoofdfase (3 jaar) wordt de leerstof verdiept en uitgebreid. Er wordt meer nadruk gelegd op methodiekvakken, als werving, selectie, assessment, loopbaanadvisering en loopbaanbegeleiding. Ook kan je een keuze maken uit de afstudeervarianten. In deze periode vindt een stage plaats van 10 maanden of 2 keer 5 maanden (meestal het 3e studiejaar).

Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht, een scriptie en een eindgesprek.
Afstudeerrichtingen kunnen per hogeschool verschillen, informeer daarom goed!

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding:
Volg je een voltijdse opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2022/2023 € 2.209,-

  • Deeltijd of duale opleiding:
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2022/2023 tussen de € 1.315,- en maximaal € 2.209,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je moet zakelijk en commercieel denken combineren met inzicht in menselijk gedrag. Je moet goed kunnen omgaan met mensen op alle niveaus in een organisatie. Ondernemerschap, sociaal gevoel, organisatietalent, mensenkennis en flexibiliteit zijn aspecten die je in deze werksoort goed kunt gebruiken.

Beroep in beeld


Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Almere - Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Breda, Den Bosch - Avans Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Den Haag - De Haagse Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Ede - Christelijke Hogeschool Ede Voltijd Deeltijd Duaal
Eindhoven, Tilburg, Sittard - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Enschede, Deventer - Saxion Voltijd Deeltijd Duaal
Groningen - Hanzehogeschool Groningen Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Leiden - Hogeschool Leiden Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Vlissingen - HZ University of Applied Sciences Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle, Almere - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.