Leraar Aardrijkskunde Tweedegraads

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je bent opgeleid om les te geven in het voortgezet onderwijs, het MBO (met name bij opleidingen in toerisme, recreatie, logistiek en vervoer, maritieme opleiding en hotelopleidingen), de onderbouw van Havo en het VWO. Een lesprogramma samenstellen, uitvoeren en evalueren/ toetsen is voor jou geen probleem. Tot je takenpakket behoort: begeleiding van leerlingen, overleg met collega’s en gebruik van allerlei media in de lessen. Jouw vak richt zich op de wereld, de aarde, de mens en de invloed die deze heeft (gehad) op zijn omgeving.

Opleidingsinhoud

De propedeuse duurt 1 jaar. In dat jaar krijg je de basiskennis van het vakgebied en je krijgt een indruk van het werk als leraar op een school. Het programma bestaat uit vakken als sociale en fysische geografie en culturele antropologie. De vakken worden soms aangeboden via thematische onderwerpen als economische geografie, meteorologie, stad en platteland, enz. Je bent namelijk niet alleen gericht op het lesgeven in aardrijkskunde, maar ook op de vakken van de basisvorming - mens en maatschappij, met economie, maatschappijleer en geschiedenis. Naast vakgerichte leerstof begin je ook met leerstof die je als leraar en begeleider van leerlingen nodig hebt. Hoe breng je kennis over, welke methoden en welke (ICT)middelen kun je gebruiken? Praktijkervaring doe je op door middel van stages.

De hoofdfase duurt 3 jaar. Je gaat dieper in op de inhoud van het vak aardrijkskunde. Meestal door middel van thema's, zoals: politiek en ruimte, derde wereld, meteorologie, landschap en bodem, ecologie, en recreatie en toerisme. Een belangrijk onderdeel van de studie wordt gevormd door excursies en veldwerk. Je doet dan bijvoorbeeld onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het bodemgebruik. Je wordt verder voorbereid op het lesgeven en begeleiden door vakken als onderwijskunde, psychologie, didactiek en pedagogiek. Je leert de schoolsystemen kennen, hoe je een programma opbouwt, hoe je in een team kunt werken.

Veel van de leerstof verwerk je in projecten/opdrachten met een groep medestudenten. Natuurlijk nemen te gebruiken media een belangrijke plaats in: internettoepassingen, cd-rom en E-learning en het gebruik van video en film. Je loopt vanaf het begin stage, waarbij je in de loop van de jaren steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgt bij het lesgeven.

Vooropleiding

Voor de actuele eisen aan de vooropleiding verwijzen we je naar de website van de aanbieder.

Kosten

In het hoger onderwijs moet je collegegeld betalen aan de hogeschool of universiteit. Bij een hoger onderwijsinstelling die door de overheid gefinancierd wordt, is het collegegeld voor bepaalde groepen vastgesteld. Naast deze kosten krijg je te maken met schoolkosten, zoals boekenkosten, reiskosten etc. Deze bijdrage verschilt per school.

  • Voltijdse opleiding (VTO):
Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld € 2.143,-.
Voor het studiejaar 2021-2022 is dit € 1.084,- (Vanwege de coronamaatregelen is het wettelijk collegegeld in het studiejaar 2021-2022 eenmalig 50% lager).

  • Deeltijd (DTO) of duale opleiding (DUA):
Volg je een deeltijd of duale opleiding dan bedraagt het collegegeld voor het studiejaar 2020/2021 tussen de € 1.276,- en de € 2.143,-. Dit bedrag wordt door de instelling vastgesteld.

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vervolgopleiding

Na deze opleiding kun je doorstromen naar een aansluitende masteropleiding aan een universiteit.

Beroepseisen: Wat wordt er van je verwacht?

Je werkt graag met mensen, jongeren om precies te zijn. Je moet hen iets willen leren, iets laten zien van de wereld waarin zij leven en de invloed die zij daar zelf op hebben. Je moet kennis kunnen overdragen en geduld kunnen opbrengen.

Beroep in beeld


Gratis informatie aanvragen

Selecteer één of meerdere instellingen waarvan je informatie wil aanvragen.

Scholen / instellingen

Onderstaand de lijst met instellingen die deze opleiding geven.

 
School / instelling Leerweg
Amsterdam - Hogeschool van Amsterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Leeuwarden, Groningen - NHL Stenden Hogeschool Voltijd Deeltijd Duaal
Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Voltijd Deeltijd Duaal
Rotterdam - Hogeschool Rotterdam Voltijd Deeltijd Duaal
Tilburg, Sittard - Fontys Hogescholen Voltijd Deeltijd Duaal
Utrecht - Hogeschool Utrecht Voltijd Deeltijd Duaal
Zwolle - Christelijke Hogeschool Windesheim Voltijd Deeltijd Duaal

Vul hieronder jouw gegevens in, dan krijg je gratis informatie toegestuurd.

  • De ingevoerde (persoons)gegevens worden door de geselecteerde opleidingsaanbieder(s) gebruikt om de gestelde vraag te beantwoorden;
  • Indien gewenst mag de onderwijsinstelling waar ik mijn aanvraag naar stuur mijn gegevens bewaren om mij van advies te voorzien;
  • Ik ben tenminste 16 jaar oud, of heb toestemming van mijn ouders of voogd om deze informatieaanvraag te verzenden;
  • De privacy statement en algemene voorwaarden van Stichting ROC.nl zijn van toepassing.