Promotie I.M. Antolovic: microscopie

09 januari 2018

Promotie I.M. Antolovic: microscopie
23 januari 2018 10:00
-
Locatie:
Aula, TU Delft
-
Door:

webredactie
SPAD images for super resolution microscopy. Promotor: Prof.dr. E. Charbon (EWI).
Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.
Deel:
Facebook
Linkedin
Twitter
Email