Promotie J. Chang: hypercell

10 januari 2018

Promotie J. Chang: hypercell
23 januari 2018 15:00
-
Locatie:
Aula, TU Delft
-
Door:

webredactie
Hypercell: A Bio-inspired Design Framework for Real-time Interactive Architectures. Promotor: Prof.ir. K. Oosterhuis (Bk).
Dit pionierende onderzoek is gericht op Biomimetische Interactieve Architectuur waarbij ?Computatie?, ?Belichaming? en ?Biologie? worden gebruikt om een intieme belichaamde toenadering te creŽren voor het introduceren van een ontwerpkader dat is gebaseerd op nieuwe regels. Hiermee kunnen organische architecturen worden gecreŽerd die bestaan uit zwermintelligentie-componenten. Verder beweert het onderzoek vastberaden dat Interactieve Architectuur de volgende daadwerkelijk Organische Architectuur dient te zijn. Terwijl de wereld en de maatschappij, zeker in deze digitale tijd, dynamisch veranderen, daagt het onderzoek de Utilitas, Firmitas en Venustas van de traditionele architecturale Weltanschauung uit, en verwerpt het deze door de nieuwe notie dat architectuur dynamisch, fluÔde en interactief dient te zijn aan te nemen. Dit onderzoek bouwt voort op deze idee van de verkenning van de nieuwe ontwerpdenkwijze en het kader van Interactieve Architectuur door de onderlinge samenhang tussen drie belangrijke onderwerpen te onderzoeken: ?Computatie?, ?Belichaming? en ?Biologie?. Het is het doel van het project om baanbrekend onderzoek te verhelderen door deze drie onderwerpen in ťťn discours te behandelen: ?Bio-geÔnspireerd architecturaal ontwerp?. Het ?HyperCell? onderzoek ontwikkelt een ontwerpkader voor het ontwikkelen van real-time adaptieve ruimtelijke systemen door middel van een uitgebreid onderzoek naar de drie bovengenoemde onderwerpen. Het ?HyperCell? systeem is letterlijk geverifieerd en belichaamd om een intra-actieve ruimte te ontwikkelen die menselijke beweging proactief opwekt. Deze ruimte krijgt dus een emotionele dimensie en kan uw huisdier, partner, of zelfs vriend worden en dezelfde ruimte kan zelfs op meerdere manieren worden gebruikt. ?HyperCell? zal jonge architecten aanmoedigen om interdisciplinaire ontwerpinitiatieven via de fusie van berekeningsontwerpen, belichaming en biologie voor het ontwikkelen van bio-geÔnspireerde organische architecturen na te streven.
Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.
Deel:
Facebook
Linkedin
Twitter
Email