Persuitnodiging symposium onderwijskansen Rotterdam

13 September 2017 17:00

woensdag 13 september 2017 13:30

Dit is een origineel bericht van CED Groep

De laatste jaren neemt de ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs toe. Leerlingen met dezelfde talenten krijgen niet dezelfde kansen op een diploma. Hoe kan dat beter? Rotterdam heeft een jarenlange traditie in het zorgen voor gelijke onderwijskansen. De start hiervan gaat terug naar eind jaren 60 van de vorige eeuw, met het eerste grootstedelijke traject ?OSM? (onderwijs en sociaal milieu). Sindsdien is er veel gedaan aan gelijke kansen in het onderwijs. Er blijven echter voldoende nieuwe uitdagingen.

Symposium Hoe gelijk zijn de onderwijskansen in Rotterdam

Op maandag 2 oktober 2017, vanaf 13.30uur, organiseren CED-Groep en de gemeente Rotterdam samen het symposium Hoe gelijk zijn de onderwijskansen in Rotterdam. Hier verkennen we de kansen die al geboden worden en die we nog kunnen bieden, met inbreng vanuit wetenschap, beleid en praktijk. Tijdens het plenaire gedeelte laten drie onderwijsexperts hun licht schijnen over het bevorderen van gelijke onderwijskansen, van vve t/m mbo:

? Monique Vogelzang, Inspecteur-generaal van het onderwijs

? Henriėtte Maassen van den Brink, Voorzitter Onderwijsraad

? Bo Paulle, Onderwijssocioloog Universiteit van Amsterdam

Wethouder onderwijs Rotterdam Hugo de Jonge sluit dit symposium rond 16.45uur af.

Programma

13.00 uur inloop

13.30 uur drie keynotes plenair

15.25 uur rondetafelgesprekken Rotterdams initiatieven

16.30 uur plenaire afsluiting