Aanvragen subsidie Versneld en/of verrijkt vwo per 1 oktober 2017

13 September 2017 18:15


Delen
13 september 2017
Tussen 1 oktober en 1 november 2017 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de regeling Versneld en/of verrijkt vwo. Dit is een van de maatregelen uit het door staatssecretaris Dekker in 2014 gelanceerde plan van aanpak Toptalenten 2014-2018. Scholen hebben de keuze om aan groepen leerlingen een versneld, 5-jarige vwo-opleiding aan te bieden. Daarnaast is er de mogelijkheid om, binnen het 6-jarige traject, een verrijkt vwo aan te bieden. Hierin staat meer ruimte voor aanvulling op het curriculum centraal. Reguliere verrijking door middel van het aanbieden van extra lesstof of vakken is sowieso al mogelijk.
U heeft de mogelijkheid om de volgende versnelde en/of verrijkte programma?s aan te bieden:
Versneld 5-jarig vwo: het vwo wordt in 5 jaar afgerond, waarbij er wordt geschoven met lesstof van de bovenbouw naar de onderbouw.
Verrijkt 6-jarig vwo: het vwo wordt afgerond in 6 jaar, waarbij er wordt geschoven met lesstof van de bovenbouw naar de onderbouw. De tijd die vrijvalt in de bovenbouw wordt opgevuld met een verrijkt lesprogramma. Eventueel kunnen vakken ook eerder worden afgerond, nog voor het zesde jaar.
U kunt ook beide programma?s op uw school aanbieden.

Subsidie aanvragen

Wat moet u doen?

1. Dien tussen 1 oktober en 1 november 2017 uw aanvraag voor subsidie in met het aanvraagformulier Versneld en/of verrijkt vwo.

2. Stuur een plan van aanpak mee, een advies en akkoord van de medezeggenschapsraad, en een handtekening van het bevoegd gezag.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van uitvoeringsorganisatie DUS-I.