LAKS-monitor: van leerlingtevredenheid meten tot onderwijsverbetering

13 September 2017 18:15


Delen
13 september 2017
Dit jaar wordt de LAKS-monitor weer afgenomen, een gratis tweejaarlijkse enquête naar de leerlingtevredenheid op school. Om een beeld te geven van de LAKS-monitor stelde het LAKS een aantal vragen aan Mirjam de Bijl, docente en onderbouwcoördinator op het Griendencollege (vmbo) in Sliedrecht.
De LAKS-monitor wordt dit jaar voor de derde keer afgenomen op het Griendencollege. De vorige keer legde de school de uitslag voor aan de leerlingen: ?In plaats van dat wij zijn gaan denken wat er anders moest, ben ik in gesprek gegaan met de leerlingenraad?. De Bijl wil er via de leerlingenraad voor zorgen dat de leerlingen van tevoren weten wat de LAKS-monitor is, zodat de leerlingen inzien dat het een rechtstreekse bijdrage levert aan hun school: ?Op het moment dat leerlingen weten dat ze bijdragen aan iets voor henzelf, zien wij een grotere verbetering in uitkomsten van enquÍtes.?

Koppeling met Vensters

Scholen zijn verplicht de tevredenheid onder leerlingen te onderzoeken. Het Griendencollege koos voor de LAKS-monitor. ?Op dit moment halen wij de dingen die wij willen weten en nodig hebben uit de LAKS-monitor. Wij vinden daarbij fijn dat we de gegevens door kunnen zetten naar Vensters.? De resultaten zijn direct in het systeem te vergelijken met voorgaande jaren, iets wat vanaf dit jaar mogelijk is. Scholen kunnen ook vragen toevoegen als ze een antwoord willen op een specifieke vraag.

Voor leerlingenraden is de meerwaarde van de LAKS-monitor nog groter. De leerlingenraad kan de resultaten omzetten in actiepunten, zo kunnen zowel leerlingen als leraren samen het onderwijs verbeteren. Aanmelden voor de LAKS-monitor kan nog tot 24 november op www.laks-monitor.nl.

Het LAKS en de VO-raad vinden leerlingenparticipatie heel belangrijk. Ter stimulering van het instellen en het goed kunnen functioneren van leerlingenraden hebben het LAKS en de VO-raad het convenant ?Versterking samenspraak leerlingen? opgesteld.
Nieuws
Tevredenheidsonderzoek via Vensters 2016-2017
03 november 2016