Medisch onderwijs: beleidsimplementatie en docentmotivatie in umc’s

14 September 2017 08:45

Datum

woensdag 20 september 2017

Tijd

vanaf 12:30

Locatie

Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit

Faculteit der Medische Wetenschappen

Promovendus

de heer MA R. Engbers

Promotor(es)

prof. dr. R.F.J.M. Laan

Copromotor(es)

dr. C.R.M.G. Fluit, dr. S.M. Bolhuis

Subtitel

Medical teaching: policy implementation and teacher motivation in university hospital settings

Beschrijving

Het opbouwen van een carričre in medisch onderwijs binnen universitair medische centra (umc?s) is moeilijk, vanwege de concurrerende kerntaken medisch onderzoek en patiëntenzorg. Binnen umc?s zijn verschillende veelbelovende beleidsinitiatieven geďntroduceerd die gericht zijn op verbetering van docentkwaliteit en op de ontwikkeling van de carričres in het academisch medisch onderwijs. Twee van de grootste uitdagingen blijven het identificeren van succesfactoren voor implementatie van onderwijsbeleid, en het vaststellen van de relatie tussen onderwijsbeleid en docentkwaliteit. Rik Engbers bracht in kaart hoe het onderwijsbeleid werkt binnen de complexe context van een umc. Hij heeft dit vanuit organisatorisch oogpunt verkend: hoe kan onderwijsbeleid succesvol worden geďmplementeerd in een complexe en veeleisende context? Daarnaast bestudeerde hij hoe onderwijsbeleid is gerelateerd aan docentmotivatie, als indicator voor docentkwaliteit .

Biografie

Rik Engbers studeerde Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit. Bovenstaand promotieonderzoek voerde hij uit op de afdeling Research in Learning and Education van Radboudumc Health Academy, binnen het Radboudumc Institute for Health Sciences. Sinds 2005 werkt hij als beleidsmedewerker onderwijs aan het Radboudumc.

Contactpersoon

Alleen voor media: Persvoorlichting Radboudumc

E-mail

[stuur een e-mail]

Telefoon

(024) 361 89 10