Dialoogbijeenkomst: Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren

13 oktober 2017

Delen
Welke ruimte hebben leraren om het onderwijs binnen de school te ontwerpen? Welke zeggenschap hebben ze over de inhoud van de lesstof, de manier van aanbieden van de lesstof, de pedagogisch-didactische aanpak en de professionalisering? En hoe voeren leraren, schoolleiding en bestuur het gesprek over deze zeggenschap in de school?
We nodigen u van harte uit voor een dialoog over wat uiteindelijk de kern is: wat hebben leraren nodig om hun beroep goed uit te kunnen oefenen? Op deze avond gaan we samen met leraren, schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders, vakbonden en andere geÔnteresseerden uit het hele land de dialoog aan over deze vraag.

Vertrouwen en zeggenschap

Per 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht. In deze wet staat dat leraren, schoolleiding en bestuur in een professioneel statuut invulling geven aan de zeggenschap van leraren in hun school. Met het professioneel statuut spreken ze vertrouwen in elkaar uit. Om van het statuut een levend document te maken, is vooral het gesprek belangrijk dat daaraan voorafgaat. In een open dialoog onderzoeken alle betrokkenen de kansen die de wet biedt.

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Programma

16.30 uur
Inloop
16.45uur
Welkom en introductie
17.00 uur
Inspiratie over zeggenschap en verantwoordelijkheid in school
17.30 uur
Pauze met broodjes
18.00 uur
Dialoog volgens Appreciative Inquiry-methodiek
In een dialoog onderzoeken we in gemixte groepen welke persoonlijke
ervaringen deelnemers zelf hebben opgedaan met zeggenschap van docenten. Hoe zou het eruit zien als we positieve voorbeelden uitvergroten? En wat kunt u doen om de gewenste situatie in stappen dichterbij te brengen?
19.15 uur
Wat kunnen de deelnemers gezamenlijk doen? Hoe krijgen zeggenschap en verant-woordelijkheid van leraren concreet handen en voeten in uw eigen school? In een actieve werkvorm maken we de ideeŽn zichtbaar.
19.45 uur
Toegift
20.00 uur
Napraten en drankje

Met de reeks bijeenkomsten ?Dialoog in school? wil Voion stimuleren dat de professionele dialoog in scholen wordt gevoerd over schoolontwikkeling, zeggenschap, onderwijstijd, taakbeleid en andere relevante thema?s. Ga in dialoog met betrokkenen vanuit school en de regio om gezamenlijk de toekomst richting te geven. Voion ondersteunt scholen op verschillende manieren. Wilt u meer weten over wat professionele dialoog precies is, welke praktijkvoorbeelden en voorbeelden van werkvormen er zijn? Bekijk het digitaal kennisdossier professionele dialoog op de website van Voion.
Wilt u zelf ook een dialoogbijeenkomst in uw school, bestuur of regio, waarbij collega?s uit andere scholen kunnen meedenken? Neem dan contact op met Voion, bel met Rebecca Schoon, tel: [klik hier voor het telefoonnummer] of mail naar (r.schoon@caop.nl) of (info@voion.nl).