Beleggingsadviseur

Waar werk je?

Een beleggingsadviseur is werkzaam voor een financiŽle instelling. Je moet hierbij denken aan een bank, een pensioenfonds, of een verzekeringsmaatschappij. Het is ook mogelijk om zelfstandig als beleggingsadviseur aan de slag te gaan.

Wat doe je?

Het belangrijkste wat je doet, is particulieren of bedrijven adviseren hoe zij hun geld het beste kunnen beleggen. Beleggen is simpel gezegd: het kopen van aandelen in een bedrijf. Maakt het bedrijf veel winst en groeit het, worden de aandelen meer waard en kun je ze met winst weer verkopen. Je gaat eerst met de klant een beleggingsprofiel opstellen. Dit houdt in het kort in, dat je wilt weten hoeveel geld de klant wil investeren en hoe groot het risico is dat hij wil lopen. Als dat allemaal duidelijk is, kan je overgaan tot het kopen van aandelen. Op grond van het beleggingsprofiel adviseer jij welke aandelen de klant het beste aan kan schaffen. Als de aandelen zijn gekocht, blijf je de beleggingsportefeuille beheren. Je adviseert wanneer er gekocht en verkocht moet worden.

Wat moet je kunnen?

Ten eerste moet je kennis hebben van de economische ontwikkelingen. Je weet bijvoorbeeld of bepaalde bedrijven er goed of slecht voor staan, hoe het gesteld is met de olievoorraden en hoe hoog het consumentenvertrouwen is. Het is van het grootste belang dat je dit bij blijft houden, want beleggingsvoordeel is het grootst als je sneller weet te handelen dan anderen. Ten tweede moet je goed kunnen rekenen, vooral percentages moeten voor jou gesneden koek zijn. Ten slotte moet je goed met mensen om kunnen gaan. Je komt betrouwbaar over en laat je niet snel van de wijs brengen. Een vertrouwensrelatie opbouwen met een klant is belangrijk als je wilt dat er naar jouw advies geluisterd wordt.

Verwante beroepen

  • Beleggingsanalist